Hospital Clínica Benidorm har opprettet en spesialisert barneavdeling for på en helhetlig måte å dekke hele familiens helse- og velværebehov. For dette formålet har HCB satt sammen et team av fagfolk som er spesialiserte på behandling og pleie av barn.

Den spesialiserte barneavdelingen ved HCB ble opprettet for å dekke både generelle og mer komplekse pediatriske behov der spesialiserte fagfolk bør involveres. HCB har satt sammen et team av spesialiserte barneleger og tilbyr medisinske tjenester rettet mot barn fra 0 til 14 år i Benidorm og Marina Baixa.

Målet er at enhver sykdom eller komplekst tilfelle skal kunne undersøkes og behandles i det samme pediatriske senteret og at pasienten alltid er ledsaget av sin barnelege som vil sørge for at alle behov i hvert enkelttilfelle blir tatt hånd om, og gjøre prosessen enklere for barnet og foreldrene.

Barneavdelingen ved HCB gjør alt for å kunne gi et helhetlig og spesialisert tilbud, og har organisert sitt virke rundt flere ulike medisinske team som er spesialister på ulike områder og faser i barnets oppvekst og utvikling:

  • Program «Friskt barn»
  • Enhet for mental helse hos barn og unge (USMI)
Program «Friskt barn»

I tillegg har avdelingen barnesykepleiere som utfører vaksinasjoner av barn ved senteret som del av programmet for barnehelse og -oppfølging, studieprogrammer om ernæringstilstand og retningslinjer for kosthold og opplæringsverksteder om helse og forebygging av ulykker.