Institutt for helhetlig kreftbehandling hos Hospital Clínica Benidorm konsentrerer sine anstrengelser om pasienten. Hvert tilfelle blir vurdert individuelt. Diagnosene og behandlingene blir analysert av en tverrfaglig gruppe for å kunne gi en umiddelbar, fortreffelig service.

I ITIC organiseres arbeidet rundt legeteam fra de ulike medisinske fagfeltene. På denne måten innlemmes spesialister fra forskjellige kliniske disipliner i behandlingsteamene for å gi en helhetlig og presis analyse av alle tilfellene.

ITIC tilbyr pasienten en helhetlig tjeneste: Medisinsk og psykologisk. De oppmuntrer til deltakelse i pasientforeningene og handler ut i fra prinsippet om at pasientene skal bli hørt og deres synspunkter bli tatt hensyn til. Hos ITIC er vårt mål å kunne tilby en nær omsorg ved å bygge opp tilliten mellom pasienten, legen og sykepleierne.

Medisinsk institutt

I kreftbehandlingen spiller tiden en avgjørende rolle for utviklingen av sykdommen; en sikker diagnose og rask handling kan redde mange liv.

Derfor samler vi, i ett og samme senter, et bredt team av egne fagfolk, samarbeidspartnere og medisinske ressurser, helsepersonell, farmakologer og teknikere med fokus på å tilby integrerte løsninger til kreftpasienter.

Institutt for helhetlig kreftbehandling hos Hospital Clínica Benidorm er et medisinsk institutt innen sykehuset:

 • Det har et komplett team som består av høyt kvalifiserte medisinske spesialister, teknikere og spesialisert pleiepersonale.
 • Det har egne områder for kontinuerlig videreutdanning.
 • Det har et nært forhold til akademiske institusjoner for medisinske spesialiteter.
 • Det samarbeider med noen av de mest avanserte kreftforskningsinstituttene i verden.
Medisinsk onkologi

Medisinsk onkologi er en spesialitet som omhandler den medisinske behandlingen av kreft på alle stadier.

 

Forbindelser med andre institusjoner og forskning

De terapeutiske fremskrittene har vært basert på klinisk forskning som fortsatt er en av bærebjelkene i medisinsk behandling av kreft. Av denne grunn deltar vår avdeling for medisinsk onkologi i kliniske studier av nye molekyler (vi er en del av nasjonale og internasjonale multisenterundersøkelser av kreft i lunger, mage, tykktarm, bryst, blære, prostata…)

Vår avdeling for medisinsk onkologi deltar i utvalgene for kreftstudier underlagt Hospital Marina Baixa, og deltar i arbeidsgrupper slik som:

 

Hospital Clínica Benidorm er en del av det europeiske nettverket ESMO Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care.

Behandlingsformer

Antineoplastisk kjemoterapi

Regional kjemoterapi

Høye doser metotreksat

Adjuvant og neoadjuvant behandling

Konkomitant radiokjemoterapi

Hormonterapi

Immunoterapi

Terapi rettet mot molekylære mål

Støttebehandling og kontinuerlig pleie

 

Daghospital og innleggelse

Daghospital. Det har ti avlukker med lenestoler og doble infusere for administrering av antineoplastiske kjemoterapi og immunterapi på poliklinisk basis.

Sengepost. Den har 19 rom for håndtering av ulike situasjoner som akkuttilfeller, komplikasjoner, komplekse behandlinger og kontinuerlig pleie. Sykehusinnleggelsen blir fulgt opp med hjemmetjenester, underlagt Enheten for hjemmesykepleie underlagt sykehuset Hospital de la Marina Baixa.

Onkologisk kirurgi

Alle kirurger som opererer en pasient i ITIC er en del av et tverrfaglig team og kan veilede et inngrep med høy nøyaktighet.

Alle kirurgene i ITIC har gjennomgått en svært krevende opplæring som gjør at de behersker de mest effektive teknikkene for å kunne håndtere hvert enkelt tilfelle.

Patologisk anatomi

Den anatomisk-patologiske tjenesten er en del av Hospital Clínica Benidorm. Denne tjenesten har ingen direkte forbindelse med pasientene, men er en støttetjeneste for andre medisinske og kirurgiske spesialiteter. Kirurger, gastroenterologer, onkologer osv. sender biopsier og cytologiprøver hit til analysering.

Med dagens medisinske utvikling kreves det i mange tilfeller at vurderingen av pasienten er helhetlig og utføres av et tverrfaglig team, der hvert fagfelt og fagkyndig har sin egen spesifikke rolle. Dette er spesielt viktig når det gjelder kreftpasienter.

Nukleærmedisin

Denne avdelingen har de mest moderne instrumentene som finnes innenfor fagfeltet nukleærmedisin.

 • SPECT-CT (Infinia gammakamera Hawkeye GE)
 • PET-CT (Discovery ST 16 GE)
 • Densitometer (Lunar DPX Pro GE)

Gamma cámara

Ved å benytte denne kan vi utføre avanserte diagnostiseringer, fullføre ekspansjonsstudier, overvåke respons på behandlinger, foreta undersøkelser av vaktpostlymfeknuten, undersøke benskader, lungetrombose osv.

I avdelingen for nukleærmedisin programmeres behandlinger med radioaktive stoffer og radioimmunokonjugerte, behandlinger som for øyeblikket representerer et av de største fremskrittene i behandling av noen typer svulster slik som lymfomer.

 

Presis planlegging av radioterapibehandling eller komplekse inngrep.

I tillegg kan vi utføre andre aktiviteter av stor relevans for pasienten, som planlegging av strålebehandling eller kirurgi i komplekse anatomiske områder.

Vårt senter kan bruke metabolske bilder for å utforme radioterapeutiske behandlinger, og oppnår med dette presisjonsnivåer som ville vært utenkelige med vanlig tilnærming.

Strålebehandling

Seksjonen for stråleterapi ved Hospital Clínica Benidorm gir ITIC høye kvalitetsstandarder i onkologiske behandlinger med stråleterapi.

Strålebehandling er behandling av kreft eller andre prosesser ved å bruke ioniserende stråling; disse er i stand til å produsere «ionisering», molekylære endringer som påvirker cellestrukturen. I tilfellene med svulstceller er disse endringene i stand til å forårsake celledød og derav vil svulsten forsvinne.

Det finnes mange former for stråling. Dette kan være basert på strålenes art: Fotonisk, når elektromagnetisk stråling blir brukt, eller ved partikler når partikler, elektroner, nøytroner, protoner eller liknende blir brukt, osv.

Det avhenger også av plassen den radioaktive kilden har med hensyn til vevet som skal bestråles: Teleterapi når kilden er langt unna (en meter) utenfor kroppen, eller brakyterapi når kilden er innlosjert i anatomiske hulrom eller vev, både midlertidig og permanent i visse tilfeller, slik som definitive behandlinger for noen typer prostatakreft.

 

Behandlingsformer

Teknikker med «strålebehandling av høy kompleksitet». Støtten fra ITIC’s radioterapeutiske avdeling muliggjør alle typer konvensjonell behandling innenfor strålebehandling, inkludert total kroppsbestråling eller hudbestråling med elektroner.

Dessuten er de spesielt utformet for å utføre teknikker innen «strålebehandling av høy kompleksitet», slik som:

 • Tredimensjonal multikonform strålebehandling
 • Radiokirurgi
 • Fraksjonert stereotaktisk strålebehandling
 • Intensitetsmodulert radioterapi (IMRT)
 • Endokavitær og interstitiell brakyterapi
 • Intraoperativ brakyterapi
 • Prostata brakyterapi med Ir-192 midlertidige implantater
 • Permanente implantater i prostatakreft med l-125 frø
 • Strålebehandling av svulster hos barn

 

Teknologisk utstyr

Denne tjenesten er utstyrt med:

 • Varian 2100 CD lineær elektron akselerator som kan produsere fotonstråler på to energinivåer, 6 og 15 MV, og elektronstråler i 6, 9, 12, 15, 18 og 20 MeV. Utstyrt med en multibladet kollimator med 80 blad for å dekke felt opp til maksimalt 40×40 cm.
 • BrainLab-system for stereotaktisk radiokirurgi og radioterapi, utstyrt med en multibladet kollimator for å dekke alle typer felt opp til 10×10 cm.
 • Nucletrons Microselectron brakyterapisystem for høye doseringsrater av lr-192.
 • Nucletrons First-Spot-pro SeedSelectron brakyterapisystem for permanente prostataimplantater med dosimetri i sanntid, automatisk frigjøring av l-125-frø.
 • Planleggere på høyt nivå, knyttet til CT, MR og PET/CT, i stand til å utføre alt fra virtuell simulering til multikonforme, sterotaktiske tredimensjonale behandlinger og intensitetsmodulert stråling etter invers beregning.

Acelerador lineal para radioterapia

 

Alle disse systemene gjør oss i stand til å utforme, utvikle og administrere strålebehandlinger som er det ypperste innen denne displinen, innenfor et rammeverk med maksimal teknisk kvalitet og sikkerhet for pasientene våre.

Avdeling for psykososial onkologi

Seksjonen for psykososial onkologi tilbyr virtuell behandling for å forbedre smertekontrollen, og vi jobber sammen med pasientorganisasjoner og med den spanske kreftforeningen (AECC).

Det arbeides med godkjenning av endringer i kroppsbilde og i reintegreringen av pasienten i samfunnet som normalt. Fra denne seksjonen tilbyr vi et samarbeid som er av stor betydning for behandlingen av bivirkninger i langvarig sykdom. I ITIC undersøker og behandler vi kreft ut i fra et helhetlig og menneskelig perspektiv. Vi tror at kampen mot kreft bør finne støtte i hver enkelt pasients selvtillit og livsglede.

Spesialister

 Medisinsk onkologi

Dr. Gaspar Esquerdo Galiana

 Medisinsk fysikk

Dr. José Richart Sancho
Dr. José Pérez Calatayud
Dr. Francisco Blázquez Molina

  Strålebehandling

Dr. Manuel Santos Ortega

Dra. Silvia Rodríguez Villalba
Dra. Diana Guevara Barrera

 Nukleærmedisin

Dr. Antonio Martínez Caballero

Dr. Jaime Ortín Pérez

 Onkologisk kirurgi

Dr. Antonio Alberola

Psykologi
Dra. Jessica Castejón