HCBs slagsenter bringer sammen alle spesialistene som er involverte i tidlig diagnose og behandling av hjerneslag: Ambulansetjeneste, legevakten, nevrologi, nevrokirurgi, radiologi, intensivavdelingen, blodbanken, Nevroradiologisk intervensjonsavdeling, kardiologi, fysioterapi, rehabilitering, logoped og den mest avanserte teknologien.

Takket være innføringen av «Tele ICTUS» (fjernbehanding), kan HCB stille sitt team av nevrologer og nevroradiologer til disposisjon for slagpasienten 24 timer i døgnet, alle årets dager, med den nyeste teknologien og behandlingsformene som finnes.

Om hjerneslaget oppdages raskt, har HCB alle de mest effektive behandlingene for å minske konsekvensene av det: Fibrinolysebehandling (fjerner trombosen som blokkerer arterien) eller intervensjonsbehandlinger slik som intraarteriell forløsning (behandlingen skjer direkte på stedet der blokkeringen er), mekanisk fjerning av trombosen, embolisering eller klipping av hjerneaneurismer, vaskulær nevrokirurgi, osv.

Hjerneslag

Hjerneslag er en vaskulær sykdom i hjernen som påvirker blodkarene som forsyner hjernen med blod. Når ett av disse blodkarene går i stykker (aneurisme) eller er blokkert av en koagel eller en annen type partikkel (når problemet skyldes koageler kalles de hjerneblodpropper eller hjerneembolisme), vil en del av hjernen ikke få det blodet den trenger og nervecellene i området får ikke oksygen, slik at de ikke kan fungerer og dør etter noen minutter.

Generelt sett kommer hjerneslag plutselig, og avhengig av hvilken del av hjernen som er rammet kan man få ulike symptomer, men de mest vanlige er disse: Nummenhet eller plutselig svekkelse i ansikt, arm eller ben (særlig på én av kroppens sider), omtåkethet, vanskelighet med å snakke, forstå og å gå, kvalme, tap av balanse- og koordineringsevne, i tillegg til plutselige problemer med å se på ett eller begge øyne.

FAST-protokoll

FAST-protokollen eller «kode ICTUS (hjerneslag)» gir gjennom enkle illustrasjoner hjelp til å gjenkjenne symptomene på hjerneslag og til å vite hva man skal gjøre.

Hjerneslag er den fremste dødsårsaken for kvinner i Spania og nummer to for menn, og det største problemet i denne forbindelse er at befolkningen ikke har nok kunnskap, og dessverre særlig ikke den delen av befolkningen med størst risiko for hjerneslag. Om man har lært å gjenkjenne de første symptomene, kan dette redusere konsekvensene dramatisk.

På grunn av dette vil vi fra HCBs side informere så mange enkeltpersoner og organisasjoner som mulig om den grunnleggende kunnskapen for å kunne oppdage og reagere i tide om noen har et hjerneslag.

Protocolo FAST ictus

Spesialister

 Nevrologi

Dr. José Javier Hernández Martínez
Dra. Leticia Berenguer Ruiz
Dra. Mª Empar Blanco Cantó
Dra. Paloma Gonzalez Belmar

 Nevroradiologi

Dr. José Ignacio Gallego

Dr. Federico Ballenilla

Dr. Georgio Barbieri