Enheten for ryggradslidelser ved Hospital Clínica Benidorm tilbyr hver pasient en passende behandling for å dekke deres behov, med en tverrfaglig vurdering av alle muligheter og med en arbeidsfilosofi basert på følgende verdier:

 • Opplæring. Enheten for rygglidelser ved Hospital Clínica Benidorm har svært høye krav til utdannelse og opplæring. Alle fagfolkene som jobber ved enheten har utdannelse fra inn- eller utland i ulike fagfelt relatert til rygglidelser.
 • Hvert år deltar vi i de mest aktuelle vitenskapelige forumene for å tilby pasientene våre de nyeste behandlingsformene.
 • Ærlighet. Ingen type behandling vil bli foreslått til en pasient om man på forhånd vet at den ikke kommer til å virke. Våre behandlingsanbefalinger er alltid basert på ærlighet og etikk.
 • Menneskelig omsorg. Vi behandler personer, vi begrenser oss ikke til «pasienten».
 • Alle pasientene blir vurdert av ulike spesialister avhengig av deres behov, slik at man oppnår et felles helhetlig bilde og kan tilby en individuelt tilpasset behandingsplan.
 • Det er det viktigste for oss. Kvalitet i alle prosessene som er involverte i tilbudet til pasientene våre.
 • Vi stiller det teknologisk mest avanserte utstyret til disposisjon for å diagnostisere og behandle pasientene våre.
Behandlingsformer

Enheten har utviklet og tilpasset seg til de nyeste metodene for å kunne dekke flere typer rygglidelser, minimere de strukturelle skadene ved denne typen kirurgi og framskynde pasientens restitusjon. Dette er de tre grunnsteinene i avansert ryggsøylekirurgi:

MISS-teknikk (Minimalt invasiv kirurgi)

 • Mikrokirurgi
 • Endoskopiteknikk

Vi er et referansesenter for implementering av nye teknologier i Spania for STORZ og Braun Aesculap.

Hver pasient vil få tilbud om en individuelt tilpasset behandlingsplan som kan inneholde ulike typer behandling.

Konservativ behandling

 • Lege
 • Rehabilitering
 • Fysioterapi
 • Kiropraktikk

Tratamientos conservadores para patologías de columna en Hospital Clínica Benidorm

Intermediær behandling

 • Lokal ekkostyrt infiltrasjon
 • Lokal radiostyrt infiltrasjon
 • Punksjon uten væskeuttrekking
 • Selektiv blokkering av nerverøtter
 • Selektiv pulserende radiofrekvensbehandling
 • Radikulær
 • Intervertebretal
 • Epiduralblokk

Kirurgisk behandling

 • Endoskopisk
 • Diskektomi
 • Ved hjelp av endoskopisk kirurgi fjernes biten av virvelskiven som trykker på nerven.
 • Mikrokirurgi
 • Mikrodiskektomi
 • Mikrodekompresjon med eller uten stabilisering.
 • Fremre eller dorsal stabilisering av ryggraden.
 • Artroplastikk: Kunstig halsvirvelplate med opprettholdelse av halsens bevegelighet
 • Artroplastikk: Kunstig ryggvirvelplate.

Minimalt invasiv kirurgi

Artrodese/Stivhet

 • Dynamisk stabilisering

Konvensjonell krirugi

 • Artrodese/Stivhet.
 • Dynamisk stabilisering
 • Artroplastikk: Kunstig hals- og ryggvirvelplate.

Rekonstruktiv kirurgi

 • Korporektomi med gjenoppbygging av ryggraden (hals, øvre eller nedre ryggsøyle)

Cirugia Minimamente invasiva e la Unidad de Columna de Hospital Clinica Benidorm

Perkutane teknikker

 • Kyphoplastikk og vertebroplastikk for behandling av spinale brudd (benskjørhet) der stabilisering og reduksjon av smerter oppnås umiddelbart
 • Radiofrekvens: Teknikk der innleggelse ikke er nødvendig, for kontroll av smerter i nedre del av ryggen og isjias.
Ryggsøylen og dens sykdommer

columna vertebral

Virvelsøylen strekker seg fra hodeskallen og helt ned til hoften. Den består av 33 ryggvirvler. Dens viktigste funksjoner er å beskytte ryggmargen og nervene, tillate bevegelser, støtte hodet og sikre balanse og vektfordeling. Den er også grunnlaget for feste av leddbånd, sener og muskler. Ryggvirvlene ligger over hverandre, atskilt med plater som fungerer som støtdempere.

Ryggmargen og nervene overfører meldinger fra hjernen til andre områder av kroppen, for eksempel musklene i bena. Plater, virvler, nerver, leddbånd, muskler og ledd; i en frisk rygg bør de jobbe sammen for å muliggjøre mobilitet og opprettholde stabilitet.

Ryggproblemer kan komme fra muskelvevet, leddbåndene og ledd, platene, ryggvirvlene og nervene, eller en kombinasjon av disse.

Sykdommer i ryggsøylen:

Degenerative sykdommer

Den vanligste grunnen til å oppsøke enheten for ryggradslidelser, er sykdommer som kommer fra en gradvis degenerasjon av elementene ryggsøylen er bygd opp av. Den største gruppen er slitasjegikt eller artrose i ryggsøylen, skiveprolaps og hypertrofi i leddbåndene.

Skiveprolapser

Mellomvirvelskivene er skiver som sitter mellom ryggvirvlene, og som har som oppgave å dempe og lette bevegelsene. På grunn av mange faktorer (mekanisk overbelastning, aldring o.l.) kan de gå i stykker og deler av skiven flytter seg, og klemmer sammen en nervetråd når de flytter seg ut fra ryggmargen. Dette kan skje hvor som helst, men er mest vanlig i den lavere ryggsøylen og i halsen. Sammenklemmingen av nerven gir smerter, følelsesløshet og/eller tap av krefter i ekstremitetene.

Spinal stenose

Spinalkanalen er rommet ryggmargen ligger i. Den begrenses forover av ryggvirvelen og mellomvirvelskivene, og bakover av platene med sine mellomvirvelledd (fasetter) og deres leddbånd.

Diameteren på ryggmargen minsker jo lenger ned i spinalkanalen man kommer, til den kommer til nederst i korsryggen («conus medullaris», L1-L2) hvor korsbeins- og korsryggnervetrådene går ut og danner en «hestehale».

Når diameteren på spinalkanalen blir mindre, kan ryggmargen og/eller nervetrådene bli sammenklemt, hvilket gir smerte og vanskeligheter med å gå.

Spondylolistese

Som en konsekvens av degenereringen kan plasseringen av platene mellom ryggvirvlene endre seg, slik at en ryggvirvel endrer posisjon i forhold til en annen (spondylolistese) og gir smerte.

Degenerativ skoliose

Ryggvirvlene kan forflytte seg sidelengs (til høyre eller venstre) om fasettene degenereres, og dette kan gi smerte.

Svulstrelaterte lidelser

Ulike svulster kan påvirke ryggsøylen, om de først opptrer der (primærsvulster) eller kommer fra en svulst et annet sted (metastase). Svulster kan oppstå i ryggvirvlene, trykke på nerver eller påvirke nervevevet direkte.

Traumatiske lidelser

Høyenergiskader ved trauma (eller lavenergiskader om skjørt benvev ble skadet, f.eks. ben med osteoporose) kan ødelegge et eller flere av elementene ryggsøylen består av, helt eller delvis.

Betennelser og infeksjoner

Ulike betennelsesykdommer kan påvirke ryggsøylen eller deler av denne.

Infeksjoner (virus, bakterier eller sopp) i benvevet i ryggsøylen eller i mellomvirvelskivene (diskitt) er en hyppig kilde til smerte og spinale brudd.

Medfødte sykdommer

Ulike medfødte sykdommer kan gi problemer med ryggraden, spesielt kan nevnes barneskoliose (unormale skjevheter i ryggsøylen), skiveutglidning, spinal dysrafisme, ryggmargsbrokk og Chiari-malformasjon.

Spesialister

 Koordinator ved enheten for ryggradslidelser

malvarez@clinicabenidorm.com

96 585 38 50 Ext. 5520

 Nevrokirurgi

Dr. Karim Ben Ghezala

Dr. Juan Antonio Nieto Navarro

Dra. Eva Mª Pay Valverde

 Rehabiliteringslege

Dr. Fernando Verdú Más

 Fysioterapienheten (koordinator)

Nora Serrano Schoenfeld

 Nevrologi

Dr. José Javier Hernández Martínez

Dra. Leticia Berenguer Ruiz

Dra. Mª Empar Blanco Cantó

Dra. Paloma Gonzalez Belmar

  Smerteavdeling

Dr. Carlos Arturo Aristy Ortiz