For tiden representerer brystkreft nesten 30% av kvinnelige tumorer, og er den første dødsårsaken hos den kvinnelige befolkningen. Registrering av genetiske endringer kan bidra til tidlig påvisning så vel som den mer omfattende oppfølging av pasienten i behandlingen.

Med denne testen, BRCA+, analyseres genene knyttet til arvelig brystkreft og gener som øker risikoen for sporadisk brystkreft.

Realiseringen av testen er indikert for:

  • Kvinner som har/har hatt kreft i familien.
  • Kvinner som tidligere har hatt kreft.
  • Pasienter som ønsker å utføre studier på risiko eller følsomhet for å utvikle den.

Med hjelp av resultatene blir den medisinske oppfølgingen justert på en helt personlig måte.