Avdelingen for overvektige på Hospital Clinica Benidorm har organisert et fullt spesialisert legeteam hva gjelder kirurgisk behandling for overvekt, for å hjelpe overvektige pasienter og oppnå sine mål, få bedre helse og bedre liv.

For å gjøre dette, er det spesialisten i indremedisin som vurdere helsetilstanden til pasienten og veileder gjennom hele prosessen. Både i den innledende vurderingsfasen, som all oppfølging under et helt år. Den tildelte indremedisiner kan henvise pasienten til de andre spesialistene i teamet om han finner det nødvendig, og etter behov.

Avdelingen for overvektige på Hospital Clinica Benidorm tilbyr, alltid innenfor sykehuset, en enkel medisinsk legerunde og assistanse slik at pasienten alltid vil bli informert og støttet av de beste fagfolk.

 

1, VURDERING

Først er det spesialisten i indremedisin som tar imot pasienten for å informere om de ulike behandlingsmulighetene, hvordan avdelingen fungerer og vurderer din helsetilstand for å se om du er en potensiell kandidat for kirurgisk behandling.

Om dette er tilfelle, så samarbeider pasienten med kost- og ernærings eksperten på HCB for å forberede seg fysisk for operasjonen.

 

2. OPERASJON

Etter å ha analysert helsesituasjonen og programmet for kostholdet før operasjonen, blir pasienten kjent med bariatric kirurgen som vurderer hvilket kirurgisk alternativ som er det mest korrekte og organiserer operasjonen, bl.a. møte med anestesilegen.

Nåværende avansert kirurgisk teknikk ved slankeoperasjoner tillater pasienten å komme seg raskt etter operasjonen, med cirka 3 dagers sykehusopphold . Etter det, kan pasienten dra hjem og først komme tilbake når stingene skal tas.

Typer av laparoskopisk kirurgi for overvektige på HCB:

 • Gastric banding
 • Rørformet magereduksjon
 • Gastric bypass
 • Bagua
 • Biliopankreatisk avledning

 

3. OPPFØLGING

Cirka 10 dager etter operasjonen, er pasienten klar til å starte sitt nye liv.

For å kunne gjøre dette, og for et år fram i tiden, har pasienten kontakt med sin tildelte spesialist i indremedisin som i sin tur eventuelt kan henvise deg til spesialister i psykologi, ernæring, og også endokrinolog for å gå ned i vekt, styrke den fysiske siden og lære å beholde vekten.

Laparoskopisk kirurgi

I denne type operasjon, blir det innført et lite videokamera og kirurgisk instrument som gjør små snitt i magen. Denne teknikken gjør at man raskere kommer seg og har mindre komplikasjoner, så man unngår lang konvalessens.

Gastric banding

Det blir plassert et justerbart bånd rundt den øvre delen av magesekken som snevrer den inn, som er koblet til et kateter og en reservoir som er plassert under huden som justerer passering av maten.

Denne teknikken er reversibel og innebærer mindre kirurgisk risiko, men man oppnår også mindre vekttap. Krever mindre vitamintilskudd. Resultatet avhenger sterkt av pasientens vilje

Rørformet magereduksjon

Denne operasjonen reduserer en del av magesekken, og etterlater et smalt rør med liten kapasitet. Dette fører til at pasienten føler seg full med en liten mengde mat og mister betydelig vekt. Det er ikke nødvendig å klippe eller mette tynntarmen.

Teknikken er irreversibel og innebærer økt risiko for blødning og fistel. Du må kanskje ha vitamintilskudd (B12, jern). Man oppnår større vekttap enn med gastric banding teknikken.

Gastric bypass

Kirurgen forminsker magesekken ved å lukke av en stor del av magesekken og en del av tynntarmen. Resten av tynntarmen kobles på den forminskede magesekken.

Denne teknikken etterlater en meget liten funksjonell mage med en smal utgang, og å utlede en del av tarmen. Dermed reduseres mengden man kan spise og også en svak reduksjon i absorpsjon av mat blir oppnådd.

Teknikken er neppe reversibel, den er mer kompleks og det kan være fare for blødninger, fistel, striktur, intern brokk og også underernæring. Den er anerkjent som standard teknikk. Den krever vitamintilskudd og medisinsk kontroll for resten av livet.

Det er den teknikk som hvor man oppnår det største vekttapet og som vesentlig helbreder eller lindrer sykdommer forårsaket av fedme, slik som diabetes type 2.

Biliopankreatisk avledning

Den nederste delen av magesekken fjernes slik at magesekken er mindre, tynntarmen forkortes.

I denne teknikken er avledning av tarmen lengre. Men kan bare anbefales til utvalgte pasienter på grunn av økt risiko for underernæring.

Bagua

Det er en teknikk som utføres ved minimal invasiv kirurgi som kombinerer de beste sidene ved gastrisk sleeve med de beste sidene ved gastrisk bypass.

Det er teknikken med de beste resultatene når det gjelder vekttap og korreksjon av beslektede sykdommer, så som diabetes.

Overflødig kroppsvekt på grunn av økt fettvev i kroppen, i forhold til alder, kjønn og viss størrelse.

Mediene mest vanlig brukt for å bestemme hvorvidt en person er overvektig er kroppsmasseindeks (BMI) som beregnes ved å dividere kroppsvekten i kilo med høyden i meter i annen (BMI = vekt / høyde 2). For eksempel vil en person som veier 80kg og måler 1,60 m, vil ha en BMI på 31,2

 

Klassifisering av fedme etter BMI:

TABLA

 

Kriterier for kirurgi for sykelig og metabolsk fedme

 • BMI> 40 eller> 35 kg / m2 i forbindelse med andre patologier (hypertensjon, diabetes, hyperkolesterolemi, metabolsk syndrom, osteoartritt, søvnapné).
 • Alvorlig fedme med over fem år med evolusjon.
 • Ingen tidligere problem med alkoholisme, narkotikamisbruk og alvorlig psykisk sykdom.
 • Aldersgruppe mellom 18 og 65, med noen unntak.
 • Riktig forståelse av endringene som kan produseres av operasjonen og god tiltredelse til den foreslåtte behandlingsstrategi .

Hva slags livskvalitet får opererte pasienter?

Etter et betydelig vekttap, vil pasienten gradvis utvikle seg positivt fra sine sykdommer og forbedrer seg både fysisk og mentalt:

 • Forbedrer eller kurerer diabetes, hypertensjon, kolesterol etc..
 • Forbedrer luftveisproblemer , snorking , søvnapné og hjertesvikt.
 • Reduserer problemene med slitasjegikt i knær og hofter.
 • Forbedrer fysisk evne til å gå lettere og gjøre mer mosjon.
 • Øker selvtilliten og forbedrer eller helbreder psykiske problemer som depresjon.

Øker sosiale relasjoner og gjør arbeidsliv og jobbsøking enklere.

LEGETEAMET

 Overvektskirurgi
Dr. Antonio Alberola

 Ernæring og kosthold
Fátima Júdez
 Endokrinolog
Dr. Rafael Cerezo

Psykologi
Dra. Jessica Castejón