Blant de mer enn 40 medisinske tjenestene og referanseenhetene hos Hospital Clínica Benidorm finner vi Instituttet for hjerte- og karsykdommer i Alicante (ICA), sammensatt av et tverrfaglig legeteam som jobber for å behandle hjerte- og karsykdommer på en helhetlig måte.

Fra enheten for kardiovaskulær risiko, som påviser kardiovaskulære risikofaktorer, til hele teamet av kardiovaskulære kirurger som gjør inngrep i de mest alvorlige tilfellene:

de mest alvorlige tilfellene:

 

Gruppearbeidet, de uslåelige legene og helsearbeiderne, nyskapningen, videreutdanningen og vektleggingen på sunne vaner gjør at vi kan tilby en annerledes tjeneste, fullstendig tilpasset hver enkelt pasient og med ressurser i forhold til alle slags hjertesykdommer.

 • Enhet for kardiovaskulær risiko
 • Enhet for klinisk kardiologi
 • Enhet for intervensjonshemodynamikk og -kardiologi
 • Nevrovaskulær enhet
 • Enhet for hjerte- og karkirurgi
 • Elektrofysiologi
 • Genetisk undersøkelse av kardiovaskulære sykdommer

Enhet for kardiovaskulær risiko

Instituttet for hjerte- og karsykdommer i Alicante (ICA) ved Hospital Clínica Benidorm jobber i team sammen med senterets spesialister i internmedisin i enheten for kardiovaskulær risiko, der de har ansvar for den globale kontrollen over faktorer som utgjør kardiovaskulær risiko (for høyt blodtrykk, melittus diabetes, dyslipemi, fedme, røyking, fysisk passivitet o.l.) og, om nødvendig, for å henvise pasienten videre til den best kvalifiserte spesialisten.

For å kunne gi mer fullstendige diagnoser, bedre behandlinger og fremme forebyggende tiltak, stiller instituttet kardiologiske, individuelt tilpassede undersøkelser (undersøkelsesavdelingen) til pasientenes rådighet, som består av en anbefalt serie for å kunne gjøre alle de nødvendige prøvene på samme sted og samme dag (om nødvendig kan de alltid gjøres med en tolk som ledsager).

Behandlingsformer

 • Vurdering av vaskulær risiko
 • Medisinsk behandling av vaskulære risikofaktorer
 • Ambulatorisk blodtrykksmåling (MAP)
 • Ankel/arm-indeks (AAI)
 • Spesielle dietter
 • Individuelt treningsprogram:
 • Planlegging av individualisert treningsprogram som er trygt og effektivt for din helse, alder og fysiske evner
 • Antropometriske mål (høyde, vekt, omkretsmål, kroppsmasseindeks)
 • Vurdering av kroppssammensetning (% fettmasse)
 • Generell vurdering av skjelettmuskulaturen
 • Levering av pedagogiske ressurser for anbefalt endring av livsstil

Enhet for klinisk kardiologi

Denne enheten kombinerer de beste tekniske hjelpemidlene for diagnostisering av hjertesykdommer (hjertekrampe, hjerteinfarkt, hjertesvikt, osv.). Et team av spesialister i kardiologi vurderer hjertefunksjonen effektivt og uten ventetid.

 

Behandlingsformer

 • Ergometri eller anstrengelsestest
 • Holter EKG
 • Ambulatorisk blodtrykksmåling
 • Hjerteskanning
 • Angioplastikk og koronar stenting
 • Elektrofysiologiske undersøkelser og ablasjon
 • Implantering av pacemakere og defibrillatorer
 • Vippebord (tilt table)

Enhet for intervensjonshemodynamikk og -kardiologi

Innenfor ICA utmerker enheten for intervensjonshemodynamikk og -kardiologi ved Hospital Clínica Benidorm seg, med sine mange års erfaring og høye anseelse på nasjonalt nivå, takket være deres banebrytende nye prosedyrer og team av fagfolk.

Det er verdt å fremheve at det gis akuttbehanding 24 timer i døgnet og 365 dager i året av hjerteinfarkt, samt av alle typer pasienter med symptomer på hjertekrampe eller enhver type infarkt. I tillegg utføres 90 % av inngrepene via radialarterien, slik at man unngår komplikasjoner og pasienten kommer seg raskere etterpå.

 

Cardiologo Intervencionista de Hospital Clinica Benidorm

 

Pionerer innen teknikker for transkateter aortaventilimplantasjon (TAVI)

Med TAVI-teknikken kan man implantere en aortaklaff ved å gå inn via lårarterien og unngå åpen kirurgi. Anbefales for pasienter med alvorlig aortastenose, som ikke er kandidater for konvensjonell kirurgi grunnet høy kirurgisk risiko, og kan slik gi en effektiv løsning for pasienter der det for få år siden ikke kunne gjøres noe.

 

Intervencion TAVI

 

I dag er prosedyren kun gjennomførbar i sentre som oppfyller en rekke spesifikke krav utformet av Den europeiske kardiologiforeningen.

Behandlingsformer

 • Diagnostisk kateterisering
 • TAVI-implantat
 • Koronar angioplastikk
 • Transtorakal og transøsofageal ekkokardiografi
 • Ekkokardiografi med kontrast
 • Stressekkokardiografi
 • Koronar CT-angiografi
 • Nyredenervering ved hypertensjon

Nevrovaskulær enhet

Cerebralvaskulær sykdom har stor påvirkning på dagens samfunn, ikke bare pga. hyppigheten av tilfeller, men også pga. konsekvensene de medfører (demens, trombose og blødning). I vår enhet arbeides det for å forebygge og behandle disse sykdommene.

Nevroradiologene spiller en avgjørende rolle når det gjelder å unngå åpen kirurgi i behandlingen av cerebral vaskulære sykdommer.

Kompletter disse opplysningene med HCBs slagsenter

 

Behandlingsformer

 • Nevrovaskulær risikovurdering og behandling av nevrovaskulære sykdommer: Vaskulær demens og hjerneslag
 • Ekko – ekstrakraniale og transkraniele doppler
 • Cerebral angiografi
 • Angioplastikk og stenting
 • Emboliseringer med intrakranielle aneurismer
 • Vippebord (tilt table)

Hjerte- og

Imidlertid er hjertekirurgi en av de mest komplekse og nødvendige spesialfeltene innen medisinen, og av denne grunn har ICA et erfarent team med kirurger som gjennomfører mer enn 400 inngrep per år på både offentlige og private sykehus.

 

Teamet utfører åpne kirurgiske inngrep så vel som behandlinger med minimalt invasive teknikker slik som endoproteser og stent, som gjør at pasienten kommer seg raskere etter inngrepet.

 

Cirugia-Cardiaca-HCB

 

Behandlingsformer

 • Koronare revaskulariseringsprosedyrer med og uten hjerte-bypass
 • Kirurgi for gjenoppbygging av mitralklaffen
 • Hjerteklafferstatning
 • Arteriogrammer
 • Aortaprotese og endoprotese
 • Aorta homograft
 • Angioplastikk og vaskulær stenting
 • Arteriell bypass-kirurgi

Elektrofysiologi

Enheten for hjerte-elektrofysiologi ved Det kardiovaskulære instituttet på Hospital Clínica Benidorm har som oppgave å gi pasienter med arytmier diagnostiske og terapeutiske teknikker for løsninger og kontroll av sykdommen på høyeste nivå.

 

I denne kampen fokuserer vi først og fremst på den menneskelige dimensjonen av pasienten som for oss er hjørnesteinen i våre prestasjoner. Denne vektleggingen er viktig, ettersom den andre siden av våre prosedyrer som baseres på massiv bruk av siste generasjons teknologi, kan føre til at man mister perspektivet på at det dreier seg om en medisinsk prosedyre der pasienten, hans lidelser, frykt og håp er vår største bekymring.

 

Enheten for kardiell elektrofysiologi vil jobbe i tett samarbeid og kommunikasjon med den kliniske kardiologen som har ansvaret for pasienten, for å kunne integrere våre oppgaver med alle de kardiologiske og medisinske aspektene hos pasienten.

 

Spesialister på arytmier i Valencia fylke

Instituttet for hjerte- og karsykdommer i Alicante, som er en del av HCB, utmerker seg også med sin spesialisering på arytmier innen enheten for kardial elektrofysiologi. Denne avdelingen, med en av de mest velrenommerte spesialistene i landet, er ansvarlig for diagnostisering av arytmier med katetere, og for behandling av disse ved kateterablasjon og implanterbare enheter.

 

Det ekstremt spesialiserte arbeidet enheten utfører gjør at den er i ferd med å bli det private referansesenteret for arytmier i Valencia fylke.

Behandlingsformer

 • Legebehandling av arytmier for pasienter henvist av kardiologer med oppfølging av de implanterte enhetene
 • Diagnostisk elektrofysiologiske undersøkelser
 • Enkel ablasjon av hjertearytmier og atrieflimmer
 • Interne og eksterne kardioversjoner
 • Implantering av pacemakere med ett og to kamre
 • Implantering av defibrillatorer med ett og to kamre
 • Implantering av resynkroniseringsenheter
 • Subkutant implantat av hendelsesregistrator
 • Ekstraksjon av elektroder

Genetisk undersøkelse av kardiovaskulære sykdommer

Det er ikke lenge siden vi begynte å bruke en molekylærbiologisk teknikk som tydelig påviser, gjennom en DNA-undersøkelse fra blodcellene, den genetiske risikofaktoren for å utvikle arteriosklerose. Vi analyserer noen varianter av avvikende DNA. Jo flere avvikende DNA-varianter en person har, dess høyere risiko har han for å lide av åreforkalkning eller utvikle hjerteinfarkt, hjerneslag, nyreskader eller dårlig blodsirkulasjon i bena.

 

Resultatene av hver undersøkelse vil bli forklart av kardiologen, slik at du forstår nøyaktig hvilke risiko du har for å lide av hjerte- og karsykdommer. All informasjon, inkludert rådene, vil du få utlevert med den medisinske rapporten.

Karkirurgi

Vaskulær kirurgi og endovaskulær, på grunn av sitt store operasjonsområde i sirkulasjonssystemet, spiller en fundamental rolle i Instituto Cardiovascular de Alicante (ICA) på Hospital Clinca Benidorm, hvor man arbeider innenfor følgende områder:

 • Proteser og aorta stent
 • Aortic homograft
 • Angioplastikk og implantering av vaskulære stenter
 • Bypass kirurgi

dipticoCASTELLANO

Spesialister

 Enhet for kardiovaskulær risiko

Dr. José Ferro Mosquera

Dra. Marine Bourguet

Dra. Pilar Rey Martínez

 Enhet for klinisk kardiologi

Dr. Fernando de la Guía Galipienso

Dr. Miguel Angel López Aranda

Dra. Laura Van Lochem

Dra. Clara Oliver Navarrete

Dr. Sam de la Fuente

  Nevroradiologisk intervensjonsbehandling:

Dr. José Ignacio Gallego

Dr. Federico Ballenilla

Dr. Georgio Barbieri

 Hjertekirurgi

Dr. Jack Ventura Català

Dr. Jesús Gómez-Plana Usero

 Nevrologi

Dr. José Javier Hernández Martínez

Dra. Leticia Berenguer

Dra. Miriam Blanco

Dra. Paloma Gonzalez Belmar

 Karkirurgi

Dr. David Martínez Marín

  Elektrofysiologi

Dr. Aurelio Quesada

  Hemodynamikk

Dr. Juan Miguel Ruíz Nodar