De doelstelling van psychologische hulp is oplossingen te zoeken voor alle type moeilijkheden en problemen die iemand heeft, zoals het ontdekken van eigen middelen om zich beter te voelen. Het doel is dat iemand zelf zijn potentieel ontwikkeld, bewust is over de realiteit en zijn/haar goede eigenschappen en sterke punten versterkt om een psychologisch evenwicht en welzijn te bereiken.

Hiervoor biedt Hospital Clínica Benidorm de dienst voor psychologie aan, via haar samenwerkingsovereenkomst met een gerenommeerd team van vakbekwaam personeel van Grupo Espiral die op de volgende werkgebieden hun diensten verleent:

  • Psychologie voor ouderen: Tijdens het leven wordt men weleens geconfronteerd met zeer moeilijke situaties die wij op meerdere manieren proberen op te lossen. Echter, heeft men wel eens hulp nodig van een vakbekwaam persoon die ons begeleidt in een proces van verandering en die ons helpt om onze noodzakelijke sterke punten te identificeren om deze situatie te verbeteren.
  • Terapie voor echtparen: Dit is nodig wanneer een echtpaar een ernstig conflict heeft, problemen heeft met communicatie of elk ander probleem waar zij geen andere uitweg of oplossing kunnen vinden. Kortom, het bestaat in de professionele aanpak van de conflicten die zich voordoen in een echtpaar voor beter begrip, empathie en communicatie en de positieve acties tussen beiden, afgezien van verwijten en negativiteit.
  • Familietherapie: in alle families zijn er problemen of conflicten die door dezelfde leden kunnen worden opgelost. Echter, is de relatie tussen sommige van hen verslechterd en er komt van beide kanten geen oplossing. In dat geval is het noodzakelijk om naar een psycholoog te gaan die de ontwrichte familie helpt met de aanmoediging, begrip en emotionele steun onder hen.
  • Kind-Jeugdpsychologie: in het proces van psychologische en emotionele groei van kinderen en adolescenten kunnen we verschillende problemen vinden (ongehoorzaamheid, driftbuien, problemen op school, emotionele problemen, enz.), die soms professionele hulp vereisen van een psycholoog. Tijdens de psychologische therapie, houdt men rekening met zowel de waarneembare problemen als de interne problemen, evenals men een wereldwijde perceptie heeft van alle omgevingen waarin de minderjarige zich ontwikkelt (familie, vrienden, school).

 
 
Psychologie

Dra. Jessica Castejón