PATIËNTENRECHTEN

 1. Toegang tot de vereiste medische afdelingen, waarbij u op een humane manier, begripvol en met respect wordt behandeld. Uw menselijke waardigheid te respecteren zonder u te discrimineren van ras, religie, sexuele aard, economie en cultuur.
 2. Het in kennis stellen van de identiteit van de arts, die u hoofd aanspreekpunt is naast zijn/haar mede team en is dé verantwoordelijke om u de volledige benodigde informatie te verstrekken, dit op een begrijpelijke en toepasselijke manier. In geval van afwezigheid, zal een andere specialist van het team de verantwoordelijkheid op zich nemen. Voorts kunt u om een “second opinion” vragen.
 3. Het verkrijgen van medische hulp in de nodige tijd afhankelijk van het proces, enerzijds wordt er informative verstrekt over de wachttijden voor de raadpleging bij de arts, anderzijds wordt er informatie verstrekt over de procedures van de onderzoeken en operaties.
 4. Informatie over uw gezondheidstoestand gedurende het gehele zorgproces. Ook aan de personen aan wie u toestemming verleent. Anderzijds heeft u het recht dat wij u wil respecteren om niet te worden geïnformeerd.
 5. Geïnformeerd te worden, in u geval, over projecten ter studie of onderzoek, zoals klinische proeven van de diagnostische- en therapeutische procedures die worden gedaan. Dit zal op geen enkele wijze extra risico voor uw gezondheid betekenen. In elk geval dient u vooraf schriftelijk toestemming te geven en kunt u deze toestemming op elk moment intrekken.
 6. Vrij kunnen kiezen tussen de klinische opties die uw arts u geeft, nadat u door hem/ haar voldoende bent geïnformeerd. U dient u toestemming te geven via het geïnformeerde toestemmingsformulier vóór een operatie, diagnostische invasieve procedure en als er risicovolle procedures moeten worden uitgevoerd. Behalve in de volgende gevallen:
 • Dat indien geen interventie een risico voor de volksgezondheid zal betekenen.
 • Het bestaan van een uitdrukkelijk wettelijk mandaat.
 • U niet in staat bent om beslissingen te nemen (indien dit het geval is, zijn de familieleden of naasten in hun recht om dit voor u te doen).
 • Dat de hulp bij het spoedgeval niet kan worden uitgesteld.
 1. De geheimhouding van uw persoonlijke gegevens en de waarborging van uw medisch dossier.
 2. Privacy gedurende de gehele medische behandeling of ingreep.
 3. Het ontvangen van een ontslagbrief eenmaal uw medische bijstand is volbracht alsook eventueel een medisch certificaat.
 4. Elke persoon heeft het recht om gevrijwaard te zijn van een slecht werkend gezondheidssysteem, van medische fouten en van professionele nalatigheid en heeft het recht op toegang tot diensten op het gebied van de gezondheid en behandelingen die voldoen aan veilige standaardeisen.
 5. Elke persoon heeft het recht op een hoog niveau van dienstverlening die aan standaardnormen voldoen. Het gaat om de specificatie en de naleving van precieze kwaliteitsnormen die vastgesteld zijn door een openbaar adviesorgaan die periodiek zijn herzien en beoordeeld.
 6. Het ontvangen van een persoonlijke behandeling op maat.
 7. De patient heeft het recht om in kennis gesteld te worden over de procedure om een bezwaarschrift in te dienen, een klacht/suggerentie te geven en in het algemeen om zich met de instelling te kunnen communiceren.
 8. Het ondernemen van nodige handelingen die, samen als hulp in het proces, als uitgangspunt heeft het zo weinig mogelijk te moeten (pijn) lijden in die kritische situaties zoals bij het sterven. Dit alles in akkoord met de wet, integriteit en de menselijke waardigheid.
 9. De patiënt heeft het recht dat zijn laatste wilsbeschikking in acht genomen wordt, indien dit vooraf en naar behoren verklaard en gepresenteerd is.

PATIËNTENPLICHTEN

 1. Aan de normen voldoen van het ziekenhuis en het juiste gebruik van zijn installaties, zich bevoorrechten van de ruimte en het confort van de andere van de patiënten, tevens het gehele (medische) personeel te respecteren, zoals de andere patiënten en familieleden.
 2. Voldoen aan de algemene medische voorschriften van de gehele bevolking, zoals de specifieke voorschriften die door de gezondheidsdienst zijn bepaald.
 3. Het ondertekenen van een document, wanneer u een voorgestelde behandeling weigert, nadat u compleet bent geïnformeerd. U dient dit vast te leggen in een document, alsook in u geval het ondertekenen van een vrijwillig ontslag.