1. Identifikasjon av firmaadresse for enhet ansvarlig for arkiverte data

I samsvar med bestemmelsene i lov 15/1999 fra 13. desember 1999 angående beskyttelse av personopplysninger, informerer vi om at personopplysninger som innhentes som en følge av at personlige opplysninger sendes til oss vil inkluderes i en fil tilhørende CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL med adresse i Avenida Alfonso Puchades 8, 03501 Benidorm (Alicante), som innehar alle påkrevde sikkerhetsforanstaltninger ihht. Kongelig resolusjon 1720/2007.

2. Formål for bruk av personlige opplysninger

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL informerer brukeren om at behandlingen av opplysningene utføres med følgende formål:

 1. Behandle og svare på henvendelser og forespørsler som mottas på e-post eller via skjemaet på nettsiden.
 2. Behandle og svare på forespørsler om timebestilling.
 3. Behandle og svare på forespørsler om fornyet vurdering.
 4. Behandle og svare på forespørsler i vår postboks for spørsmål og forslag.
 5. Behandle CV-er og utvelgelsesprosess i forbindelse med arbeidssøkere.
 6. Vedlikehold av historikk om handelsrelasjoner.
 7. Utføre handlinger i forbindelse med reklame og markedsmuligheter.
 8. Videre vil CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL registrere og oppbevare IP-adressen Brukeren sendte sine personlige opplysninger fra, samt adresser for senere oppkoplinger så vel som tidspunkter for registrering og etterfølgende oppkoplinger, for å dokumentere det før nevnte samtykket samt Brukerens atferd og dennes bruk av Tjenesten fra CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL. En IP-adresse er et nummer som tildeles datamaskinen din når du bruker Internett. IP-adressen din brukes også for å identifisere datamaskinen innen en spesifikk økt, og til å samle inn generelle demografiske opplysninger.
 1. Informert samtykke til behandling av personopplysninger

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL informerer brukeren av sin nettside om at disse retningslinjene for personvern inkluderer alle aspekter i forbindelse med behandling av personopplysninger som CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL utfører og er ansvarlig for.

Dermed, når brukeren ikke har forretningsrelasjoner med CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL, bør brukeren ta i betraktning og er herved informert om at det å sende e-post til, eller sende personlige opplysninger via kontaktskjemaet til, CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL eller kommunikasjon fra brukeren til CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL av andre personlige opplysninger av enhver art, fører til og innebærer at brukeren gir sitt frie, utvetydige, spesifikke, informerte og uttrykkelige samtykke til behandling av sine personopplysninger av CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL for de formålene som er beskrevet i avsnitt 2 i disse retningslinjene for personvern, og til at forespørsler behandles eller dokumentasjon sendes. I motsatt tilfelle, om brukeren ikke samtykker, vennligst avstå fra å sende e-post eller på annen måte sende personopplysninger til CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL.

På samme måte informerer CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL om at om brukeren likevel sender en e-post eller annen kommunikasjon til CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL som inneholder personopplysninger i kraft av stillingen brukeren har i en bedrift – uansett om det er en administrativ, ledende, representerende eller annen stilling der brukeren er kontaktperson – vil man legge til grunn at denne kommunikasjonen innebærer et fritt, utvetydig, spesifikt, informert og uttrykkelig samtykke til behandling av brukerens personopplysninger av CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL for de formålene som er beskrevet i avsnitt 2 i disse retningslinjene for personvern, og til at forespørsler behandles eller dokumentasjon sendes. I motsatt tilfelle, om brukeren ikke samtykker, vennligst avstå fra å sende e-post eller på annen måte sende personopplysninger til CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL.

4. Sending og registrering av personopplysninger

Det er obligatorisk å sende personopplysninger for å kontakte og motta informasjon om produktene og tjenestene fra CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL. Om personopplysninger ikke gis, eller om de gjeldende retningslinjene for personvern ikke aksepteres, vil dette gjøre det umulig å melde seg på, registrere seg eller motta informasjon om produktene og tjenestene fra CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL.

 1. Sikkerhetstiltak i forbindelse med behandling av personopplysninger

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL informerer brukeren om at i samsvar med bestemmelsene i lov om personvern (LOPD) og forskriftene til LOPD, Kongelig resolusjon 1720/2007, har nødvendige tekniske og organisatoriske forholdsregler blitt implementert for å sikre personopplysninger og unngå endringer, tap, uautorisert behandling eller tilgang til disse, tatt i betraktning den teknologiske statusen, de lagrede opplysningenes art og risikoene de er utsatte for enten fra menneskelige handlinger eller fra fysisk eller naturlig miljø, og at opplysninger kun vil bli registerte i filer som oppfyller kravene i nevnte retningslinjer til integritet og sikkerhet for filene og til behandlingssteder, lokaler, utstyr, systemer og programmer.

På samme måte garanterer CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL brukeren at taushets- og konfidensialitetsplikt overholdes ift. brukernes personopplysninger og plikten til å lagre disse.

 1. Utøvelse av rettigheter til opposisjon, innsyn, retting og sletting av opplysninger

På samme måte er brukeren med dette informert om at rettighet til innsyn, retting, sletting av data og tilbakekalling av autorisasjon kan utøves når som helst ihht. lov om personvern 15/1999 (LOPD), ved meddelelse sammen med en kopi av gyldig person-ID til denne adressen: Avenida Alfonso Puchades 8, 03501 Benidorm (Alicante), Spania, eller til følgende e-post: hospital@clinicabenidorm.com.

 

 1. Datakvalitet

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL informerer brukeren om at, om brukeren ikke skulle være en rettskraftig utnevnt representant for en annen, kan brukeren ikke benytte identiteten til en annen person og gi dennes personopplysninger, slik at uansett om e-post eller kontaktskjemaet benyttes må brukeren alltid må ta i betraktning at kun personopplysninger for brukeren selv kan inkluderes, og disse må være adekvate, relevante, gyldige, eksakte og sanne. På denne måten vil brukeren være den eneste ansvarlige i forhold til enhver skade, direkte og/eller indirekte, forvoldt mot tredjepart eller mot CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL grunnet bruk av personopplysninger om en annen person, eller egne personopplysninger når disse er usanne, feilaktige, foreldete, utilstrekkelige eller ikke relevante. På samme måte vil en bruker som benytter en tredjeparts personopplysninger være ansvarlig ovenfor denne ihht. informasjonsforpliktelser fastsatt i artikkel 5.4 i LOPD ang. personopplysninger som ikke har blitt gitt av parten det gjelder, og/eller konsekvenser av å ikke ha informert parten det gjelder.

 

Opplysningene Brukeren bes om som er merket med en stjerne (*) er de som er absolutt påkrevd for å kunne kontakte Brukeren. Det å ikke gi flere opplysninger enn de absolutt påkrevde vil aldri føre til en forringelse i servicekvaliteten.

 

De innsamlede opplysningene er de som er nødvendige for formålet de samles inn for, de er strengt konfidensielle og vil av denne grunn ikke bli meddelt noen tredjepart.

 1. Opplysninger om mindreårige eller funksjonshemmede

Bruk av tjenesten CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL av mindreårige er ikke tillatt, så om du er under 18 år, vennligst ikke send inn dine personlige opplysninger.

 1. Oppdatering av informasjon

Brukeren er den eneste kilden til personopplysninger, så med det formål å holde opplysningene oppdaterte til enhver tid, i samsvar med prinsippene i LOPD, ber CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL brukerne skrive til den nevnte adressen for å utøve sine rettigheter til innsyn, retting, sletting og opposisjon, alle varianter av disse samt om brukeren ikke lenger vil være virksom i organisasjonen han/hun representerer, for å kunne slette og/eller endre opplysningene.

 1. Samtykke til reklame.

I samsvar med Lov om tjenester i informasjonssamfunnet (LSSI) vil CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL ikke sende reklame eller generell informasjon om produkt- og servicetilbud på e-post eller via andre tilsvarende elektroniske kommunikasjonsmetoder, om dette ikke først har blitt forespurt eller eksplisitt godkjent av mottakerne av denne informasjonen via samtykke i gjeldende retningslinjer for personvern eller ved hjelp av andre autorisasjonsmetoder benyttet av CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL.

 

For brukere der et kontraksforhold allerede eksisterer, er CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL bemyndiget til å sende kommersielle meddelelser om produkter eller tjenester fra CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL som ligner de som var inkludert i den opprinnelige kontrakten med kunden. I alle tilfeller kan brukeren be om å ikke få tilsendt mer kommersiell informasjon ved å kontakte vår Kundeservice og bekrefte hvem han/hun er.

 

Dine personopplysninger vil forbli i informasjonssystemene vår på ubestemt tid for å kunne sende deg informasjon om nye tilbud og kampanjer for bedriftens produkter og tjenester, om du ikke benytter din rett til å kalle tilbake denne tillatelsen til å sende deg kommersielle meddelelser.

 1. Overføring av data

For personopplysninger som gis av den berørte garanterer CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL maksimal fortrolighet der ingen andre vil motta opplysningene og ingen overdragelser eller kommunikasjon vil gå til tredjeparter unntatt der dette må skje ihht. gjeldende lover og regler, unntatt i tilfeller der overdragelsen skjer etter en fri og legitim aksept av en juridisk relasjon hvis utforming, overholdelse og kontroll nødvendigvis impliserer at filer fra tredjeparter behøves for behandlingen eller der tilgang er nødvendig for å kunne levere en tjeneste til CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL der denne opptrer som ansvarlig.

 1. Endringer i gjeldende retningslinjer for personvern

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL forbeholder seg retten til å endre de nåværende retningslinjene for å tilpasse dem til framtidige nye lover, forskrifter og rettspraksis så vel som til praksis i bransjen, der brukerne vil bli informert på forhånd om endringene.

Uavbrutt bruk av CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL utgjør en aksept fra Brukeren av det gjeldende dokumentet, med de modifikasjoner og endringer som måtte være gjort.

Av samme grunner som nevnt tidligere, forbeholder CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL seg retten til å endre eller avbryte tjenesten fra CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL fullt eller delvis, og med eller uten å ha varslet brukeren på forhånd. CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL vil ikke være ansvarlig overfor Brukeren eller overfor tredjeparter for å ha utøvd sin rett til å endre eller avbryte tjenesten fra CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL.