Forebygging er en grunnleggende konstant i HCBs tilbud.

Av denne grunn har enheten et team innen indremedisin og medisinsk radiologi, som organiserer de fremste spesialistene ved senteret for å utføre helsesjekker og -kontroller som er fullstendig tilpasset pasientens behov.

Guía de emergencia detección rápida infarto e ICTUS

For pasientens komfort har HCB utformet en anbefalt serie for å kunne gjøre alle de nødvendige prøvene på samme sted og samme dag, alltid sammen med personell fra senteret som med en tolk om nødvendig.

Global vurdering av helsetilstanden

En spesialist innen indremedisin gjør en generell vurdering av pasientens helsetilstand og avgjør avhengig av resultatene om mer spesifikke prøver må tas eller om andre spesialister bør undersøke pasienten.

 

 • Anamnesi og komplett undersøkelse for å se etter relevante symptomer eller tegn.
 • Vurdering av sykdomsbakgrunn hos familie og pasienten selv som kan gi økt risiko for visse sykdommer.
 • Vurdering av vaskulær risiko og utregning av vaskulær alder.
 • Tidlig påvisning av tykktarmskreft med blodprøve fra avføring (eldre enn 50 år eller med familiebakgrunn) og av prostatakreft (eldre enn 40 år) ut fra PSA (prostataspesifikt antigen) i blodet.
 • Vekt, størrelse, blodtrykk på begge armene, livvidde, metning av kapillær 02.
 • Blodanalyse: Fullstendig hemogram, senkningsreaksjon, blodsukker, nyre- og leverfunksjon, ioner, proteiner, albumin, urinsyre, jernnivå (ferritin), lipidnivå, TSH, PSA (prostataspesifikt antigen) hos menn.
 • Urinanalyse: Enkel analyse og bunnfallanalyse.
 • Elektrokardiogram.
 • Røntgen toraks.
 • Spirometri.
 • Abdominal ultralyd.
 • Indremedisinsk veiledning

Fullstendig rapport med rådgivning etter at alle resultatene er kjent.Kan sendes på e-post eller hentes for en bedre forklaring av resultatene.

Pasienten vil være ledsaget av personale fra senteret, eller av tolker om nødvendig, mens prøvene gjøres.

KARDIOVASKULÆR UNDERSØKELSE

Symptomvurdering av indremedisiner.

 • Komplett kardiovaskulær utredning:
  • Auskultasjon av hjerte og bilyder i karsystemet
  • Blodtrykket i begge armer
  • Måling av livvidde
  • Beregning av kroppmasseindeks (BMI)
  • Måling av ankel-arm blodtrykk / ankel-arm indeks med doppler
 • Røntgen toraks
 • Elektrokardiogram
 • Ecocardiograma
 • Blodanalyse (hemogram, glukose, glykosylert hemoglobin, nyreprofil, kreatinin, karbamid, Na+, K+, lipidnivå, totalt kolesterol, HDL-kol, LDL-kol, triglyserider, urinsyre, kalsium, albumin, TSH, leverkontur: AST, ALT, GGT)
 • Urinanalyse (Enkel analyse og bunnfallanalyse; Albumin/kreatin-forhold)

KARDIOLOGISK UNDERSØKELSE

Vurdering av kardiolog (2 visitter)

 • Blodanalyse (hemogram, glukose, glykosylert hemoglobin, nyreprofil, kreatinin, karbamid, Na+, K+, lipidnivå, totalt kolesterol, HDL-kol, LDL-kol, triglyserider, urinsyre, kalsium, albumin, TSH, leverkontur: AST, ALT, GGT)
 • Røntgen av toraks
 • Elektrokardiogram
 • Ekkokardiogram (ekko)
 • Stresstest

ONKOLOGISKE UNDERSØKELSER

 • Undersøkelse for mann med kroppsskanning
 • Undersøkelse for kvinne med kroppsskanning
 • Undersøkelse for mann med PET/CT-skanner
 • Undersøkelse for kvinne med PET/CT-skanner

ANDRE KONTROLLER

Urologiske undersøkelser

Gynekologiske undersøkelser

Undersøkelser av fordøyelse

Spesialister

  Indremedisin

Dr. José María Ferro Mosquera