Hospital Clínica Benidorm har opprettet en spesialisert barneavdeling for på en helhetlig måte å dekke hele familiens helse- og velværebehov. For dette formålet har HCB satt sammen et team av fagfolk som er spesialiserte på behandling og pleie av barn.

Den spesialiserte barneavdelingen ved HCB ble opprettet for å dekke både generelle og mer komplekse pediatriske behov der spesialiserte fagfolk bør involveres. HCB har satt sammen et team av spesialiserte barneleger og tilbyr medisinske tjenester rettet mot barn fra 0 til 14 år i Benidorm og Marina Baixa.

Teamet på den spesialiserte barneavdelingen ledes av Dr. Ana de la Vega, generell barnelege som på daglig basis samarbeider med spesialister innen:

 • Pedriatisk nevrologi
 • Pediatrisk lungemedisin

Målet er at enhver sykdom eller komplekst tilfelle skal kunne undersøkes og behandles i det samme pediatriske senteret og at pasienten alltid er ledsaget av sin barnelege som vil sørge for at alle behov i hvert enkelttilfelle blir tatt hånd om, og gjøre prosessen enklere for barnet og foreldrene.

Barneavdelingen ved HCB gjør alt for å kunne gi et helhetlig og spesialisert tilbud, og har organisert sitt virke rundt flere ulike medisinske team som er spesialister på ulike områder og faser i barnets oppvekst og utvikling:

 • Program «Friskt barn»
 • Enhet for mental helse hos barn og unge (USMI)
Program «Friskt barn»

I tillegg har avdelingen barnesykepleiere som utfører vaksinasjoner av barn ved senteret som del av programmet for barnehelse og -oppfølging, studieprogrammer om ernæringstilstand og retningslinjer for kosthold og opplæringsverksteder om helse og forebygging av ulykker.

Enhet for mental helse hos barn og unge (USMI)

Espiral-gruppen, setter på vegne av HCB i gang denne enheten, der et team av psykiatere og psykologer med spesialfelt barn og unge tilbyr profesjonell støtte i de ulike fasene av oppveksten og gjennom et utstrakt terapiprogram med terapi på individ-, gruppe- og familiebasis.

 

Juanjo Saval. Responsable Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil

Juanjo Saval. Responsable Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil

 

USMI er en spesialressurs innen diagnostisering, vurdering, behandling og intervensjon av psykiatriske og psykologiske forstyrrelser hos barn og unge mellom 0 og 25 år, som tilbyr ulike typer og nivåer av hjelp: Poliklinisk, daghospital, øyeblikkelig hjelp, korte sykehusopphold, middels lange opphold, og spesielle programmer for de mest alvorlige sykdommene.

Enhetens arbeid utføres av et tverrfaglig team sammensatt av en psykiater, psykologer, en nevrolog og spesialiserte barneleger.

Det tverrfaglige teamet ved enheten behandler en rekke lidelser hos barn og unge:

 • Angst
 • Seksuelle forstyrrelser
 • Depresjon
 • Lærevansker, motoriske problemer, kommunikasjonsvansker
 • Asosiale forstyrrelser
 • ADHD
 • Tics
 • Avhengighetsskapende adferd (alkohol, tobakk, ulovlige rusmidler eller spillegalskap) Generelle utviklingsforstyrrelser (autisme, Retts syndrom, Asperger, osv.)
 • Spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi, fedme, ruminasjon, overspising m.fl.)

Til slutt, en psykologisk-juridisk avdeling har blitt opprettet som jobber med familierådgivning og utformer ulike typer rapporter (ekspertvurderinger, arbeidsrelaterte, om trakassering på arbeidsplassen, uførhet, osv.)

Spesialister

Dra. Ana de la Vega

Dr. José Leonardo Landa Rivera

Dr. Juan Pérez Pérez

Marta García

Juanjo Saval