Synet er antagelig den viktigste av menneskets sanser, dette er vi klar over hos Hospital Clínica Benidorm og tilbyr derfor en komplett oftalmologitjeneste ved sykehuset.

Arbeidet ved denne enheten tar sikte på å stadig bli bedre, derfor samarbeider vi i vitenskapelige forskningsprosjekter og deltar på nasjonale og internasjonale konferanser, for og så kunne bruke de oftalmologiske fremskrittene til å hjelpe våre pasienter.

Ved det oftalmologiske instituttet ved Hospital Clínica Benidorm behandler vi ulike sykdommer med de nyeste teknikkene og behandlingsformene:

Refraktiv kirurgi

Det menneskelige øyet kan ha lysbrytningsfeil som gir tåkete syn, disse er nærsynthet, langsynthet og astigmatisme.

For at pasientene skal kunne se skarpt er det nødvendig å fokusere bildene på netthinnen og dette kan oppnås med briller, kontaktlinser eller REFRAKTIV KIRURGI.

LASIK

LASIK er en rask og sikker fremgangsmåte som utføres med lokalbedøvelse (bedøvende øyedråper) og det er ikke nødvendig med sykehusinnleggelse. Det dreier seg om en svært avansert og sikker teknikk for å korrigere lysbrytningsfeil, en såkalt ekstra-okular teknikk (det arbeides i den utvendige delen av øyet, hornhinnen) der en rask restitusjon oppnås med minst mulig risiko for øyet.

Operasjon av grå stær

GRÅ STÆR er en av de vanligste årsakene til tap av synsevnen, der denne heldigvis kan fås tilbake. Det er en øyesykdom som kan ramme personer i alle aldre, men som er mest vanlig hos eldre over 65 år, selv om det også kan forekomme hos yngre personer.

Behandling av grønn stær

Grønn stær er en øyesykdom forårsaket av intraokulær trykkøkning. Dette fremkaller en atrofi av den optiske nerven og deretter en reduksjon av synsfeltet, hvilket fører til irreversibel blindhet om det ikke kontrolleres. Populært kalles det også «lydløs blindhet».

Det er veldig viktig med tidlig diagnostisering og behandling av denne sykdommen slik at alvorlige skader på synet unngås. Når disse oppstår, vil de være permanente.

Behandling av grønn stær består i å senke det okulære trykket ned til dets normale verdier. Den første behandlingen er alltid medisinsk og består av å dryppe inn en eller flere øyedråper som skal senke produksjonen av kammervann eller lette dens utgang via avløpssystemet.

Når øyedråper ikke er nok for å kontrollere det okulære trykket, kan det utføres en laserbehandling og på den måten forsøke å rense det forstoppede avløpet.

Når foregående behandlinger mislykkes eller når den grønne stæren i noen tilfeller er veldig fremskredet, benytter vi oss av kirurgi for å lage nye avløpsveier. Dog i noen tilfeller mislykkes også dette, og det blir nødvendig med mer enn ett inngrep.

Diabetisk retinopati

Diabetisk retinopati (DR) er en okulær komplikasjon på nivå med mellitus diabetes og er en svært viktig årsak til blindhet hos den arbeidsaktive delen av befolkningen i industriland.

  • Ingen DR: Egnet metabolisk kontroll og årlig ettersyn for å kunne utføre tidlig diagnostisering og behandling.
  • Innledende DR: Kontroll av øyets indre del hver sjette måned.
  • Enkel DR: Fokal fotokoagulasjon med LASER
  • Forøkende DR: Panretinal fotokoagulering
  • Økende DR: Panretinal fotokoagulering
  • Glasslegeme-blødninger og netthinneavløsning: Behandles med vitrektomi

 

Tap av synsevne hos pasienter med diabetisk retinopati kan i stor grad unngås tatt i betraktning at sykdommen kan være tilstedeværende selv uten symptomer.

Netthinneavløsning

Kirurgi

Laser og fotokoagulering

Kryoterapi

Vitrektomi

«Fluer» i synsfeltet

«Fluer» i synsfeltet eller lysglimt er som regel ikke et tegn på alvorlige synsproblemer. Hvis et stort antall kommer til syne eller hvis problemet ser ut til å forverre seg over tid, bør du kontakte oftalmologen din.

Undersøkelsen innbefatter en detaljert observasjon av netthinnen og glasslegemet. For å utføre denne undersøkelsen på en hensiktsmessig måte er det nødvendig med medisinsk opplæring og erfaring.

Makulær degenerasjon

Oftalmologisk behandling inkluderer fullstendige medisinske øyeundersøkelser, resept på korrektive linser, diagnostisering av øyesykdommer og -forstyrrelser, og bruk av nødvendige medisinske og kirurgiske fremgangsmåter for å behandle dem.

Kun en oftalmolog kan gi denne helhetlige medisinske behandlingen av øynene.

Barneoftalmologi

I de første leveårene bør lysbrytningsfeil tidlig korrigeres med briller. Tidlig behandling av disse patologiene letter barnets sosiale omgang og bedrer yteevnen på skolen. En baby kan undersøkes for å eventuelt oppdage disse synsfeilene selv om det ikke foreligger symptomer.

  • Skjeling
  • Amblyopi
  • Okuloplastisk, plastisk oftalmatisk og orbital kirurgi

Pterygium

Uregelmessig vekst av øyets bindehinne som invaderer hornhinnen. Det er en geografisk sykdom, veldig hyppig i ekvatorområdet, som er betydelig relatert til solstrålning.

Det kan forebygges ved å bruke solbriller, men etter at det er fastslått er det kun kirurgisk gjenoppbygging som gir definitive resultater.

Spesialister

  Oftalmologi

Dr. Jorge Mobayed Jafar

Dr. Laura Maria López Soriano