Psykiatrien er området innenfor medisinen som omhandler undersøkelse, kunnskap, forståelse, forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering av psykiske lidelser basert på klinisk observasjon og forskning. I psykiatrisk praksis er det fortsatt den kliniske erfaringen som har høyest verdi.

Psykiatritjenesten ved Hospital Clínica Benidorm har en fagkyndig som hovedsaklig utfører arbeidet sitt i poliklinikken, men som også fungerer som rådgiver innenfor sykehuset om nødvendig.