Hospital Clínica Benidorm har opprettet en spesialisert barneavdeling for på en helhetlig måte å dekke hele familiens helse- og velværebehov. For dette formålet har HCB satt sammen et team av fagfolk som er spesialiserte på behandling og pleie av barn.

Lenke til spesialisert barneavdeling

 

  • Pedriatisk nevrologi
  • Pediatrisk lungemedisin
  • Pediatrisk nefrologi