Takket være fremskrittene i genetisk medisin er det mulig, gjennom enkle blodprøver, å fastslå den individuelle risikoen for å lide av visse sykdommer.

Denne medisinske disiplinen bidrar til å vite pasientens predisponering til visse sykdommer og bidrar til å utarbeide personlig behandling og omfattende oppfølging av hvert tilfelle.

Den kliniske genetiske avdelingen på Hospital Clínica Benidorm tilbyr medisinsk rådgivning for å utføre de genetiske testene som gir mer informasjon og kan være til nytte for hver pasient.

  Medisinsk team

Dra. Tanya Álvarez