Legeteamet på sykehusets legevakt står til rådighet 24 timer i døgnet året rundt, i tillegg finnes det spesialiserte sykepleiere og hjelpepleiere på dette fagområdet.

Ved behov koordinerer man i utstrakt grad med andre spesialister for å få et helhetlig bilde, som f.eks. spesialister fra intensivavdelingen, radiologer, kirurger, narkoseleger, onkologer, og t.o.m. en kardiolog som er spesialist i hemodynamikk og er tilgjengelig døgnet rundt for hjertekateterisering om det skulle bli nødvendig.

 

  Spesialister

Dr. Fernando Sánchez Ruano

Dra. Carmen Ruiz Ferreiro

Dr. Javier Berdión Sevilla

Dra. Karla Gómez Alvarez

Dr. Armando Jove Morales

Dr. Benjamín Berdión Díaz

Dra. Maria Victoria Olave Figetti

Dr. Enrique de la Iglesia Fernández

Dr. Jose F. Signes Mascaró

Dr. Arturo Medrano Rivacoba

Dr. Ifrain Calero González

Dr. Jose Manuel Torres La O

Dra. Soraya Benavides de Figueroa

Dr. Eduardo Arteaga Gómez

Dra. Carolina Hernández Quezada