Legeteamet på sykehusets legevakt står til rådighet 24 timer i døgnet året rundt, i tillegg finnes det spesialiserte sykepleiere og hjelpepleiere på dette fagområdet.

Ved behov koordinerer man i utstrakt grad med andre spesialister for å få et helhetlig bilde, som f.eks. spesialister fra intensivavdelingen, radiologer, kirurger, narkoseleger, onkologer, og t.o.m. en kardiolog som er spesialist i hemodynamikk og er tilgjengelig døgnet rundt for hjertekateterisering om det skulle bli nødvendig.

 

  Spesialister

Dr. Fernando Sánchez Ruano

Dra. Carmen Ruiz Ferreiro

Dr. Wilson Elias Arbaje Ortega

Dr. Benjamin Berdion Diaz

Dr. Manuel Fernando García Barona

Dra. Karla Dolores Gomez Alvarez

Dr. Alexander Llanos Parra

Dra. Mª Victoria Olave Fighetty

Dr. Arturo Medrano Rivacoba

Dr. Jose Rius Paya, Jose

Dr. Jose Francisco Signes Mascaro

Dr. Barynia Thera Vleeming

Dra. Susana Pérez Pérez