Pasientbehandlingen for alvorlige tilfeller på avdelingen for øyeblikkelig behandling på Hospital Clínica Benidorm, er ikke begrenset til det rent kliniske. Den medisinske behandlingen er selvfølgelig avgjørende, men vi må ikke glemme den psykiske og følelsesmessige delen, både når det gjelder pasienten og familien.

Informasjonen pasienten og familien mottar ved innleggelse er detaljert, den inkluderer f.eks. visittider og detaljert medisinsk informasjon, og den gis daglig og alltid om det oppstår klinisk viktige forandringer.

Intensivavdelingen har 14 senger, og drives av et team av leger som er spesialister i intensivbehandling ved landets beste sykehus samt et sykepleierteam som er eksperter på omsorg og pleie av kritiske pasienter, med bistand fra hjelpepleiere som kun jobber i intensivavdelingen.

For å optimalisere de tilgjengelige ressursene har vi delt våre tjenester i følgende funksjonelle enheter:

 • Intensivavdeling
 • Intermediære enheter
 • Postoperativ avdeling
 • Observasjonsavdeling for brystsmerter
 • Intervensjonsenhet for diagnose og terapi
 • Pacemakerbehandling
 • Videreutdanningsenhet
 • Sykehusutvalg og kvalitetskontroll

Tratamientos

 • Kritisk pasientbehandling
 • Sedasjon i tilleggsprøver i fordøyelsessystemet og luftveiene
 • Kanalisering av hovedårer og plassering av dialysekateter
 • Lumbal- og pleuralpunksjon
 • Elektrisk defibrillering
 • Midlertidig pacemakerimplantering
 • Permanent pacemakerimplantering
 • Oppfølging av permanente pacemakere
 • Fiberbronkoskopi
 • Utførelse av konvensjonell hemodialyse
 • Utførelse av kontinuerlig venovenøs hemodialyse
 • Plassering av kateter for pulmonal og/eller arteriell overvåkning
 • Plassering av ballong for motpulsasjon
 • Perkutan og kirurgisk trakeostomi
 • Ekkokardiografi i akuttilfeller
 • Innføring av perikardial, abdominal og brystdrenering

Åpningstider intensivavdeling

Mandag til søndag fra 13.00 til 14.00 og fra 18.00 til 19.00.

 

  Spesialister

Dr. Osama Barakat

Dr. José Cardeñosa Cendreros

Dr. Carlos de San Luis González

Dra. Laura Fayos Medina

Dra. Concepción Cortés Navlón

Dr. José Manuel Simon Machí

Dra. Mª Antonia Barceló Ramos

Dra. Eva Pérez Rubio

Dr. Alfonso Rodriguez

Dra. Tanya Ciges Chornet

Dra. Clara Martínez Penalba