Den psykologiske intervensjonen tar sikte på å finne løsninger på alle slags vanskeligheter eller problemer som en person møter, samt å oppdage personens egne ressurser, som vil hjelpe dem til å føle seg bedre. Målet er at personen skal utvikle sitt fulle potensial, være klar over virkeligheten og styrke sine positive kvaliteter og sterke sider for å oppnå psykologisk balanse og velvære.

Hospital Clínica Benidorm tilbyr, gjennom en samarbeidsavtale med det anerkjente teamet av profesjonelle i Espiral-konsernet, psykologiservice på flere områder:

Voksenpsykologi: I løpet av livet står folk overfor svært vanskelige situasjoner som de prøver å løse på flere måter. Imidlertid trenger vi noen ganger hjelp fra en profesjonell til å veilede oss i en forandringsprosess og hjelpe oss med å identifisere nødvendige styrker vi har for å forbedre denne situasjonen.

Parterapi: Det er nødvendig når et par er nedsenket i konflikter, kommunikasjonsvansker eller hvilket som helst annet problem, der de ikke finner noen utvei eller løsning. Kort sagt består den av den profesjonelle tilnærmingen til de konfliktene som oppstår i et par for å fremme forståelse, empati, kommunikasjon og positive handlinger mellom begge, legge til side beskyldninger og negativitet.

Familieterapi: I alle familier finnes det problemer eller konflikter som familiemedlemmene selv kan løse seg imellom. Imidlertid kan forholdet mellom noen av medlemmene forverres, og man finner ingen løsning på hver enkelts behov. I disse tilfeller er det nødvendig å gå til en profesjonell som kan hjelpe familien med å håndtere ubalansene, fremme forståelse og gi en følelsesmessig støtte blant dem..

Barne- ungdomspsykologi: I den psykologiske- og emosjonell oppvekst prosessen hos barn og ungdom kan vi finne forskjellige problemer (ulydighet, raserianfall, skolevansker, følelsesmessige problemer etc.), som noen ganger krever hjelp fra en profesjonell. Fra den psykologiske terapien blir både de observerbare og de mer internaliserte problemene tatt i betraktning, samt en global oppfatning av alle de miljøer hvor den mindreårige utvikler seg (familie, venner, skole).

Psykologi
Dra. Jessica Castejón