Sykdommer som

Migrene eller spenningshodepine. Det er de to mest vanlige hodepinene blandt befolkningen, med kliniske egenskaper og ulike behandlinger avhengig av type pasient.

Hjerneslag (stroke) eller cerebrovaskulær hendelse er en svært vanlig nevrologisk sykdom, spesielt hos pasienter i avanserte alder eller i yngre alder hvis de lider av høyt blodtrykk, høy kolesterol, diabetes eller hos røykere.

Det er en endring i språket (talevansker), nummenhet i en kroppshalvdel, endring i følsomhet eller plutselig synsforstyrrelse.

Det er viktig å oppdage det så snart som mulig da dette er en akutt medisinsk situasjon og for å kunne være i stand til å gi rett behandling så fort som mulig.

https://www.clinicabenidorm.com/unidades-referencia/hcb-stroke-center/

Alzheimers sykdom er den nevrodegenerative sykdommen eller demens som er mest kjent for alle, den består av karakteristisk nedsatt korttids hukommelse, selv om andre forskjellige kognitive områder også kan bli påvirket. Det er viktig å kunne skille det fra andre typer demens og starte behandlingen i tide for å stabilisere sykdomsforløpet.

Epilepsi er en nevrologisk sykdom som har to populasjonstopp: den er mest hyppig hos unge og eldre mennesker. Dessuten er det ikke bare den generaliserte toniske-kloniske epilepsien (GTK) som finnes, den som vi ofte ser på film, men den kan også presentere med mindre kjente symptomer som språkendring, frakobling av mediet (fravær) etc etc, avhengig av det området av hjernen som forårsaker denne episoden. Det er derfor ønskelig å oppdage og få rett behandling på tidlig stadie, for et bedre liv med riktig behandling.

Parkinsons sykdom, den vanligste nevrologiske sykdommen når det gjelder bevegelsesforstyrrelser. Vanlige symptomer er skjelvinger (tremor) i hendene (mer på den ene siden enn den andre), så vel som langsomme bevegelser eller skuldersmerter hos yngre mennesker. Hos eldre pasienter kan det også forekomme ustabilitet eller hyppige fall.

Alle disse symptomene/kriteriene må oppfylles og komplementeres med prøver som bidrar til å gi en rett diagnose for god terapeutisk behandling med de mest avanserte medisiner og terapier på finnes på markedet.

Multippel sklerose (MS) er en sykdom som vanligvis oppstår mellom 20 og 50 års alderen og består av nevrologiske symptomer som nedsatt muskelstyrke (parese),problemer med koordinasjon og balanse, dobbeltsyn (diplopi), redusert synsstyrke (se uskarpt)…..og det er en nevrodegenerativ sykdom.

De nåværende behandlinger som er tilgjengelige på den Nevrologisk avdelingen på Hospital Clínica Benidorm, er sykdomsmodifiserende legemidler, det vil si at sykdommen kan reduseres fra starten av og opprettholde livskvaliteten i mange år.
spesialist

Dr. José Javier Hernández Martínez
Dra. Leticia Berenguer
Dra. Mª Empar Blanco Cantó

Dra. Paloma Gonzalez Belmar