Gynekologteamet ved Hospital Clínica Benidorm tilbyr helhetlig omsorg for kvinner i alle stadier av livet. Tjenestene tilpasser seg pasientenes behov og utvider åpningstidene betydelig, med bedre service morgener og ettermiddager alle ukedagene.

Gynekologiteamet fokuserer på gynekologiske svulster og forebygging av disse, i tillegg til utvidelse og forbedring av andre spesialiteter, slik som spesiell oppfølging under klimakteriet og overgangsalderen, løsning av problemer med inkontinens (ved hjelp av de mest avanserte teknikkene uten sykehusinnleggelse), undersøkelser av gynekologisk helsetilstand og kontroll og oppfølging under graviditet (4D-ultralyd for svangerskapskontroller i 20. uke, morfologisk undersøkelse av fosteret) og fosterdiagnostikk.

 

  • Helsescreening og forebygging.
  • Kontroll og oppfølging under svangerskapet og fosterdiagnostikk.
  • 4D-ultralyd for svangerskapskontroller i 20. uke, morfologisk undersøkelse av fosteret.
  • Fødsler med keisersnitt.
  • Spesiell oppmerksomhet under klimakteriet og i overgangsalderen.
  • Inkontinens.
  • Gynekologisk onkologi.
  • Brystkirurgi.

 

  Spesialister

Dra. María Elisa Cádiz Martínez

Dr. Javier Server Gosálvez

Dr. Michel Vleugels

Dra. Asunción Martínez Verdú

Dra. Betty Jaramillo Restrepo