De Neurofysiologie is het deel van de fysiologie dat het zenuwstelsel bestudeert en Klinische Neurofysiologie is het medisch specialisme dat de kenis van de neurofysiologie toepast op het onderzoek van ziekten van het zenuwstelsel en van zintuiglijke organen.

Op de afdeling voor Neurofysiologie en Diagnostiek voor Slaapstoornissen van Hospital Clínica Benidorm worden de volgende testen uitgevoerd:

ELECTROENCEFALOGRAM (EEG)

 • Standaard EEG voor volwassenen met activering.
 • Standaard EEG voor kinderen met activering.
 • EEG zuigelingen, prematuur geborene.
 • EEG voor volwassenen met onthouding van SLAAP.
 • EEG voor kinderen met onthouding van SLAAP.
 • Video-EEG
 • EEG Langdurige registratie.
 • 24-uurs Video-EEG

ELECTROMYOGRAM (EMG)

 • Conventioneel EEG-onderzoek
 • EEG-onderzoek met Jitter.

ELECTRONEUROGRAFIE (ENG)

 • Conventioneel motorisch ENG-onderzoek.
 • Conventionee sensitief ENG-onderzoek.
 • Test met herhaaldelijke stimulalatie.
 • Wave F.
 • Reflex H.
 • Attentional Blink (ooglid réflex).
 • Reflex musculus bulbospongiosus.
 • Huidstimulatie reflex.

EVOKED POTENTIAL (EP)

 • Somatosensorische Evoked potential van bovenste ledematen.
 • Somatosensorische Evoked potential van onderste ledematen.
 • Evoked potential van de gevoelszenuw van het plexus pudendus (schaamzenuw).
 • Evoked potential van de gevoelszenuw van het bovendijbeen.
 • Controle tijdens operatie via somatosensorische EP.
 • Pattern Visual Evoked Potential.
 • Visual Evoked Potential met witte lichtflits.
 • Auditieve Evoked potential van de hersenstam (AEP).
 • Objectieve audiometrie.
 • Electroretinografie met witte lichtflits.

SLAAPONDERZOEK

 • Polysomnografie voor de diagnose van slaapapneu (OSAS).
 • Polysomnografie voor de diagnose van een slaappathologie.
 • Polysomnografie ter onderzoek van epilepsie.
 • Test van multi slaap latentie tijd.
 • Rustelozebenensyndroom – vervelende gevoelens in de benen, die vooral ‘s avonds net voor het slapengaan optreden.

Om een van deze diagnostische testen van de Dienst Neurofysiologie en Diagnostiek voor Slaapstoornissen te kunnen uitvoeren is er een voorschrift van een arts nodig.

Specialisten

Dr. Juan Gabriel Saborido Montaner