Nefrologie is een specialisme dat deel uitmaakt van interne geneeskunde en heeft het afgelopen decennium grote relevantie verworven, nadat we het belang van studies over nierziekten hebben ondervonden. Nierziekten zijn een groot gezondheidsprobleem in verband met vroegtijdige sterfte en met belangrijke sociale en economische implicaties.

Nefrologie is verantwoordelijk voor het stellen van een klinische diagnose of voor een pathologische intrinsieke aandoening en het aanwenden van behandelingen die voorkomen dat de aandoening zich verder ontwikkeld en het vertragen van een eindstadium van de ziekte. Het is ook mogelijk om secundaire systemische complicaties op te sporen en te verminderen. In vergevorderde stadia worden er substitutie behandelingen toegepast door uitwendige zuiveringstechnieken (hemodialyse), fysiek (peritoneale dialyse) of niertransplant.

Nefrologie is verantwoordelijk voor het stellen van een klinische diagnose of voor een pathologische intrinsieke aandoening en het aanwenden van behandelingen die voorkomen dat de aandoening zich verder ontwikkeld en het vertragen van een eindstadium van de ziekte. Het is ook mogelijk om secundaire systemische complicaties op te sporen en te verminderen. In vergevorderde stadia worden er substitutie behandelingen toegepast door uitwendige zuiveringstechnieken (hemodialyse), fysiek (peritoneale dialyse) of niertransplant.

Daarnaast zijn er studies verricht naar behandelingen tegen arteriële hypertensie, nierstenen en onbalans van electrolyten in het lichaam.

  • Hemodialyse en vakantiedialyse Eenheid: De behandeling van patiënten met nierinsufficiëntie in een gevorderd stadium die een substitutiebehandeling nodig hebben. Dit is mogelijk door middel van een uitwendig apparaat waar het bloed door een filter loopt en zuivert. De functie van de nier wordt door dit apparaat overgenomen. Alle eventuele complicaties die het ziektebeeld kan geven, worden hier behandeld en de patiënt blijft onder strikte controle van een arts.
  • Eenheid klinische nefrologie: Studie en behandeling van nierinsufficiëntie, het aanpakken van de oorzaak en het voorkomen van het verloop van de ziekte. In het geval van een chronische aandoening, zoekt men naar het vertragen van een achteruitgang en het verminderen van secundaire complicaties.
  • Eenheid hypertensie en hart-en vaat ziekten: Behandeling van de bloeddruk en andere cardiovasculaire risicofactoren van grote prevalentie in de huidige samenleving. Wetende dat deze factoren nauw verwant zijn aan de ontwikkeling van chronische nierziekten.
  • Eenheid speciale technieken voor zuivering van bloed, voor acute patiënten en andere pathologieën: Door middel van een extracorporele techniek, dat wil zeggen, het bloed door een externe filter te laten lopen, probeert men een reeks componenten te elimineren die verantwoordelijk zijn voor specifieke ziekten en het bereiken van het systemische respons. Het kan ook worden gebruikt om plasma-ontoereikende factoren te vervangen.

 

  Specialist

Dr. Jaime Sanz García

Dr. Edgardo Chacón

Dra. Iris García Lillo