In het Integraal Kankercentrum van Hospital Clínica Benidorm richten wij ons op de patiënt. Ieder geval wordt individueel onderzocht. De diagnose en behandeling worden beoordeeld door een multidisciplinair team om snelle service en hoge kwaliteit te bieden.

Het ITIC is georganiseerd rond groepen van verschillende medische specialismen. Op deze manier integreren de verscheidene specialisten met ieder zijn eigen oriëntatie tot geïntegreerde behandelingsteams. Het ITIC en de werkgroepen zijn zodoende in staat tot uitgebreide en nauwkeurige analyse voor ieder apart geval.

Het ITIC biedt patiënten een geïntegreerde service: medisch en psychologisch. Het bevordert de deelname van patiëntenverenigingen en gaat uit van het principe dat de patiënt moet worden gehoord en rekening gehouden moet worden met hun standpunten. Het ITIC beoogt elke patiënt een persoonlijke aandacht te geven om daarmee het opbouwen van vertrouwen tussen patiënt, arts en verplegend personeel te bewerkstelligen. 

Medisch Instituut

 Bij het behandelen van kanker speelt tijd een hoofdrol in de ontwikkeling van de ziekte; een betrouwbaar diagnose en snelle behandeling kunnen veel levens redden.

Daarom beschikken wij in één centrum over een groot team van professionals, zowel uit onze staf alsook samenwerkende; medische-, verzorgings-, farmacologische-, en technologische middelen verricht op complete behandelingen voor kankerpatiënten.

Het Integraal Kankercentrum van Hospital Clínica Benidorm is opgericht als een medisch instituut binnen een ziekenhuis:

 • Het heeft een volledig team dat bestaat uit hoog gekwalificeerde medische specialisten, technici en geschoold medisch personeel.
 • Met hun eigen gebied van continue opleiding.
 • Het heeft een nauwe relatie met academische specialisten.
 • Werkt samen met een aantal van de meest geavanceerde oncologische onderzoekscentra ter wereld.
Medische Oncologie

Medische Oncologie is een specialiteit die zich bezighoudt met de medische behandeling van kanker in alle stadia.

Betrekkingen met andere instellingen

Therapeutische vooruitgang is gebaseerd op klinisch onderzoek en dit blijft een van de pijlers voor de behandeling van kanker. Daarom neemt de Afdeling Medische Oncologie deel aan klinische proeven van nieuwe geneesmiddelen (we nemen deel aan nationale en internationale multicenter studies bij long- , maag-, colon-, borst-, blaas-, prostaatkanker)

De Afdeling Medische Oncologie neemt deel aan het Oncologie Comité van Hospital Marina Baixa en werkgroepen zoals:

Hospital Clínica Benidorm is een onderdeel van de Europese ESMO aangewezen Centrum voor Geïntegreerde Oncologie en palliatieve zorg

Behandelingen

Chemotherapie

Regionale chemotherapie

Hoge doses methotrexaat

Adjuvante en neoadjuvante chemotherapie

Gelijktijdige chemoradiotherapie

Hormoontherapie

Immunotherapie

Therapie gericht tegen moleculaire doelwitten

Ondersteunende behandeling en continue zorg

Dag Ziekenhuis en Ziekenhuisopname

Dag Ziekenhuis: Wij beschikken over 10 boxen met sofa’s en dubbele infuuspompen voor toediening van chemotherapie en immunotherapie.

Ziekenhuis: 19 kamers voor de behandeling van acute omstandigheden, complicaties, complexe behandeling of continue zorg. Ziekenhuisopname kan worden omgezet in verlengde thuiszorg dankzij de Afdeling Thuiszorg van Hospital de la Marina Baixa. 

Chirurgische Oncologie

 Elke chirurg die een patiënt opereert is in de ITIC geïntegreerd in een multidisciplinair team die nauwkeurig deze operatie kan begeleiden.

Alle chirurgen van het ITIC hebben een uitputtende opleiding gevolgd die hen in staat stelt met beheersing van de meest efficiënte technieken iedere patiënt te behandelen.

Pathologische Anatomie

 De afdeling Pathologische Anatomie is geïntegreerd in het Hospital Clinica Benidorm. Deze afdeling kent geen directe relatie met patiënten en is een ondersteunende dienst aan andere medische en chirurgische specialismen. Chirurgen, gastro-enterologen, oncologen enz. sturen weefsels en cellen in voor onderzoek.

Tegenwoordig vereist de vooruitgang van de geneeskunde een uitgebreide beoordeling van de patiënt, die multidisciplinair verricht dient te worden, waarbij elke professional zijn eigen inbreng heeft. Deze manier van werken is vooral van belang bij kankerpatiënten. 

Nucleaire Geneeskunde

 Deze nieuwe afdeling beschikt over de meest geavanceerde instrumenten in de specialiteit Nucleaire Geneeskunde.

 • SPECT-TAC (CT Gammacamera Infinia Hawkeye GE)
 • PET-TAC (Discovery ST 16 GE)
 • Densimeter (Lunar DPX Pro GE)

 

Gamma cámara

 

Onze afdeling beschikt over een state-of-the-art CT gammacamera voor het diagnosticeren van oncologische ziekten, uitbreiding van onderzoeken, de respons op de behandeling monitoren, schildwachtklieronderzoek, botafwijkingen, longembolieën, enz.

 

De afdeling nucleaire geneeskunde is verantwoordelijk voor behandelingen met radiofarmaca en radioimmunoconjugaten, behandelingen waarbij op dit moment de grootste vooruitgang wordt geboekt in de behandeling van een aantal soorten kankers zoals lymfomen.

 

Planning van radiotherapiebehandeling en complexe chirurgie.

Bovendien kunnen we andere activiteiten die van groot belang voor de patiënt zijn helpen ondersteunen. Planning van de behandeling van radiotherapie of een chirurgische ingreep in de complexe anatomische gebieden.

Ons centrum kan gebruik maken van metabole beelden om radiotherapie behandelingen te ontwerpen, tot onvoorstelbare niveaus van nauwkeurigheid in verhouding tot de gangbare aanpak.

Radiotherapie

 De afdeling Radiotherapie van Hospital Clínica Benidorm biedt het ITIC een hoge kwaliteit in de radiotherapie-oncologie behandelingen.

Radiotherapie is een behandeling voor kanker of andere aandoeningen door middel van ioniserende stralingen, m.a.v. die voor “ionisatie” zorgen, moleculaire wijzigingen in de cellulaire structuur. In het geval van kankertumoren kunnen deze wijzigingen voor de dood zorgen en dus de tumor vernietigen.

Er bestaan verschillende vormen van stralingen. Afhankelijk daarvan, kunnen de stralingen elektromagnetisch zijn wanneer deze uit fotonen bestaan, of deeltjesstraling bij het gebruik van deeltjes, elektronen, neutronen, protonen, enz.

Afhankelijk van waar de radioactieve bron zich bevindt in verhouding tot het lichaamsdeel dat bestraald dient te worden, spreekt men over teletherapie als de bron ver van het lichaam is (één meter) of brachytherapie wanneer de bron binnen het lichaam of weefsel wordt toegediend. Deze stralingen kunnen tijdelijk of permanent zijn zoals in het geval van de behandeling van prostaatkanker.

 

Behandelingen

Zeer complexe radiotherapeutische technieken. De technologische ondersteuning van de afdeling radiotherapie van het ITIC stelt ons in staat om alle soorten van de conventionele behandelingen in de radiotherapie, met inbegrip van totale lichaamsbestraling of totale huid bestraling met elektronen te gebruiken.

Daarnaast zijn zeer complexe radiotherapeutische technieken mogelijk zoals:

 • Driedimensionale meervormige radiotherapie
 • Radiochirurgie
 • Gefractioneerde Stereotactische Radiotherapie
 • Intensiteit-gemoduleerde radiotherapie (IMRT)
 • Interstitiële en endocavitaire brachytherapie
 • Intra-operatieve Brachytherapie
 • Prostaat brachytherapie met tijdelijke implantaten met Ir-192
 • Permanente implantaten voor prostaatkanker met I-125 zaadjes
 • Radiotherapie voor vormen van kinderkanker

 

Onze technologie

De afdeling Radiotherapie van het ITIC beschikt over de meest geavanceerde technologie:

 • Varian Linear Accelerator 2100 CD, in staat om op twee energieniveaus stralen van fotonen te produceren 6 en 15 MV en elektronen van 6, 9, 12, 15, 18 en 20 MeV. Het heeft een multil-plaat collimator met 80 plaatjes om grote velden van 40x40cm te kunnen omvatten.
 • Brainlad Systeem voor radiochirurgie en stereotactische radiotherapie voorzien van een micromultiplaat voor alle velden t/m 10x10cm.
 • Brachytherapie Systeem voor hoog gedoseerde toediening van Ir-192, microselectron van nucletron.
 • Brachytherapie Systeem voor permanenten prostaat implanten voorzien van een real-time dosimetrie, I-125 geautomatiseerd leveringssysteem van zaden, First-Sport-pro systeem, SeedSelectron van nucletron.
 • High level planners gekoppeld aan CT, MRI en PET-CT in staat om virtuele simulaties te kunnen uitvoeren, driedimensionale behandelingen, meervoudige vormgegeven, stereotactische en intensiteit gemoduleerde straling door inverse berekening.

Acelerador lineal para radioterapia

 

Deze systemen stellen ons in staat het ontwerp, de ontwikkeling en het beheer van de radiotherapie behandelingen te optimaliseren met de hoogste technische kwaliteit en veiligheid voor onze patiënten.

Afdeling Oncologische Psychologie

De afdeling Oncologische Psychologie maakt gebruik van virtuele behandelingen om pijnklachten te verbeteren. Wij werken samen met patiënten verenigingen en met de Spaanse Kankervereniging (AECC).

Zij werkt aan acceptatie van verandering in lichaamsbeeld en re-integratie van patiënten in de samenleving. Vanuit deze afdeling bieden we een samenwerking aan die van hoog belang is in de behandeling van de bijeffecten van de ziekte op lange termijn. In het ITIC bestuderen en behandelen we kanker vanuit een integraal en menselijk perspectief. Wij geloven dat de strijd tegen kanker gevoerd moet worden door het zelfrespect en wil om te leven van iedere individuele patiënt te ondersteunen.

Specialisten

  Medische Oncologie

Dr. Gaspar Esquerdo Galiana

  Medische natuurkunde

Dr. José Richart Sancho
Dr. José Pérez Calatayud
Dr. Francisco Blázquez Molina

  Radiotherapie

Dr. Manuel Santos Ortega

Dra. Silvia Rodríguez Villalba

Dra. Diana Guevara Barrera

  Nucleaire Geneeskunde

Dr. Antonio Martínez Caballero

Dr. Jaime Ortín Pérez

Oncologische chirugie

Dr. Antonio Alberola


Psychologie

Dra. Jessica Castejón