Hospital Clínica Benidorm beschikt naast zijn meer dan 40 medische services en Referentie Afdelingen, over het Cardiovasculair Instituut van Alicante (ICA) bestaande uit een multidisciplinair medisch team dat voor al de hartaandoeningen zorgt

Team van gespecialiseerde cardiologen van Hospital Clínica Benidorm

De Afdeling Cardiovasculair Risico houdt zich bezig met de algehele controle van cardiovasculaire risicofactoren en bij ernstige gevallen worden de patiënten door verwezen naar ons team van gespecialiseerde hartchirurgen.

Wij werken in een team, en dankzij onze uitstekende gespecialiseerde medische en gezondheid professionals, de innovatie, de opleiding en bevordering van gezonde gewoontes, kunnen wij een verschillend en algeheel personaliseerde service aanbieden met middelen voor al de hartaandoeningen.

 • Afdeling Cardiovasculaire Risico
 • Afdeling Klinische Cardiologie
 • Afdeling Hemodynamica en Interventiecardiologie
 • Afdeling Neurovasculaire ziekten
 • Afdeling Hart en Vaatchirurgie
 • Elektrofysiologie
 • Genetisch onderzoek van cardiovasculaire aandoeningen

Symptomen van hartinfarct Afdeling Cardiovasculaire Risico

Het Cardiovasculaire Instituut Alicante van Hospital Clínica Benidorm werkt hand in hand met de specialisten in Interne Geneeskunde die binnen de Afdeling Cardiovasculaire Risico, zich bezig houden met de algehele controle van cardiovasculaire risicofactoren (hoge bloeddruk, suikerziekte, vetstofwisselingsstoornissen, overgewicht, roken, fysieke inactiviteit, enz.) en, zo nodig, de doorverwijzing van de patiënt naar de verschillende afdelingen van het Instituut.

Voor een algeheel diagnose en betere behandelingen zoals de bevordering van de preventie, beschikt het instituut over gepersonaliseerde diensten voor hartcontrole, die bestaan uit een selectief circuit om al de nodige testen op dezelfde dag en plaats te laten uitvoeren (indien nodig kunnen de patiënten door een tolk geholpen worden).

 

Behandelingen

 • Vasculair-risico evaluatie
 • Medische behandeling van vasculaire risicofactoren
 • Ambulante bloeddrukmeting (ABPM)
 • Enkel / arm index (EAI)
 • Speciale diëten
 • Gepersonaliseerde oefeningen:
  • Gepersonaliseerd trainingsprogramma, veilig en effectief, afgestemd op uw gezondheid, leeftijd en fysieke mogelijkheden.
  • Antropometrische metingen (lengte, gewicht, omtrekken, body mass index)
  • Vaststellen Lichaamssamenstelling (% vet massa)
  • Algemene beoordeling van het bewegingsapparaat
  • Aanbevelingen en aanpassingen t.a.v. de levenswijze

Afdeling Klinische Cardiologie

 Deze Afdeling beschikt over de modernste technische middelen voor de diagnose van hartaandoeningen (angina pectoris, hartinfarct, hartfalen, enz.). Een team van hartspecialisten zorgt voor een doelmatige en vlotte evaluatie van de hartfunctie.

Behandelingen

 • Stress-test of ergometrie
 • Holter ECG
 • Ambulante bloeddrukmeting
 • Hart scintigrafie
 • Angioplastiek en coronaire stent
 • Elektrofysiologische studie en ablatie
 • Implantatie van pacemakers en defibrillatoren
 • Kanteltafel

Afdeling Hemodynamica en Interventiecardiologie

Binnen de ICA onderscheidt zich de Afdeling Hemodynamica en Interventiecardiologie van Hospital Clínica Benidorm met lange ervaring en een zeer goede erkenning op landelijk niveau dankzij de pioniersprocessen en team van professionals.

 

Patiënten kunnen “24 uur per dag, 365 dagen per jaar” bij ons terecht voor de behandeling van hartinfarcten, instabiele angina pectoris of elk soort hartaanval. Bovendien, worden 90% van de behandelingen met behulp van stralingen uitgevoerd waardoor ernstige complicaties voorkomen worden en de patiënt sneller herstelt.

Pioniers in TAVI techniek

De TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) techniek beidt de mogelijkheid om een hartader klep door de arteria femoralis te implanten zonder een grote operatie. Deze ingreep is een efficiënte oplossing voor patiënten met ernstige aortastenose. Een aandoening waar kort geleden geen behandeling voor was, en waarvoor een traditionele chirurgie niet van toepassing is wegens de hoge chirurgische risico’s.

 

 

Intervencion TAVI

 

Tegenwoordig worden deze interventies alleen uitgevoerd in centra die aan de specifieke eisen van de Europese Vereniging voor Cardiologie voldoen.

 

Diensten

 • Diagnostische Katheterisatie
 • TAVI implantatie
 • Coronaire Angioplastiek
 • Transthoracale (TTE) en transoesofageale echocardiologie (TEE)
 • Contrast Echocardiografie
 • Stress Echocardiografie
 • Coronaire CT-angiografie
 • Renale denervatie in gevallen van hoge bloeddruk

Neurovasculaire groep

Ziekten aan de bloedvaten van de hersenen hebben een grote impact in onze samenleving, niet alleen vanwege de frequentie, maar ook vanwege de gevolgen die deze met zich meebrengen (dementie, beroerte en hersenbloeding). Derhalve heeft deze groep zich belast met de taak om deze aandoeningen te voorkomen en behandelen.

 

Neuroradiologen spelen een fundamentele rol bij het vermijden van chirurgie bij de behandeling van cerebrovasculaire aandoeningen.

Voor meer informatie bezoek graag ons HCB Stroke Center

 

Diensten

 • Neurovasculaire risico-evaluatie en behandeling van neurovasculaire ziekten, vasculaire dementie en beroerte
 • Extracraniële en transcraniële echo Doppler
 • Cerebrale angiografie
 • Angioplastiek en stenting
 • Embolisatie van intracraniële aneurysmata
 • Kanteltafelonderzoek

Hartchirurgie

Hartchirurgie is één van de meest complexe en benodigdste specialismen van de geneeskunde, daarom beschikt ICA over een ervaren team van chirurgen dat meer dan 400 ingrepen per jaar verricht in zowel publieke alsook privé ziekenhuizen.

 

Het team verricht grote operaties zowel als ingrepen met behulp van minimaal invasieve chirurgische technieken zoals endoprothese en stenten met een snel herstel van de patiënten.

 

Cirugia-Cardiaca-HCB

 

Diensten

 • CABG met en zonder cardiopulmonale bypass
 • Reconstructieve chirurgie van de mitralisklep
 • Klep vervanging
 • Angiografie
 • Endoprotheses en stents aorta
 • Aortaprotheses
 • Dotter en stents van slagaderen
 • Arteriële bypassoperatie

Electrofysiologie

 Het hoofddoel van de Afdeling Electrofysiologie binnen het Cardiovasculair Instituut Alicante van Hospital Clinica Benidorm is alle patiënten een compleet scala aan te kunnen bieden van diagnostische en therapeutische ingrepen van gegarandeerde hoogwaardige kwaliteit.

 

Deze toewijding is voornamelijk gericht op de menselijke dimensie van de patiënt, en beschouwen wij als de hoeksteen van onze inspanningen. Deze nadruk is belangrijk, omdat bij ons werk met het zeer intensief gebruik van de allernieuwste technologie, men uit het oog kan verliezen dat het om een medische procedure gaat waarbij ongemak, angsten en verwachtingen van patiënt onze eerste zorg moeten blijven.

 

De afdeling Elektrofysiologie van het ICA in nauwe samenwerking en communicatie met de klinische cardioloog pogen om ons werk te integreren met alle medische en cardiologische facetten van de patiënt.

 

Specialisten in hartritmestoornissen in de Comunidad Valenciana

Het Cardiovasculair Instituut Alicante van HCB is gespecialiseerd in hartritmestoornissen binnen de Afdeling Klinische Electrofysiologie. Deze dienst zorgt voor de diagnose van hartritmestoornissen met katheters en de behandeling hiervan door middel van ablatie of implanten, die worden uitgevoerd door één van de meest erkende specialisten van het land.

 

Dankzij de specialisatie van deze Afdeling is HCB hét privé referentiecentrum in hartritmestoornissen van de Comunidad Valenciana.

Behandelingen

 • Hartritmeconsulten voor patiënten verwezen door afdeling klinische cardiologie en follow up geïmplanteerde apparaten
 • Diagnostische elektrofysiologie onderzoeken
 • Ablatie van eenvoudige hartritmestoornissen en atriumfibrilleren
 • Inwendige en uitwendige Cardioversie
 • Implantatie een- en tweekamer pacemakers
 • Implantatie een- en tweekamer defibrillatoren
 • Implantatie resynchronisatieapparaten
 • Implantatie onderhuidse eventrecorder
 • Verwijderen electroden

Afdeling Genetisch Onderzoek Hart- en Vaatziekten

 Sinds zeer korte tijd beschikt men over een moleculaire biologie techniek dat, dankzij een zorgvuldig DNA onderzoek op de bloedcellen, het genetische risico kan verklaren om arteriosclerose te kunnen ontwikkelen. Bepaalde DNA varianten met afwijkingen worden geanalyseerd. Hoe meer afwijkende DNA varianten, hoe groter het risico om arteriosclerose of een hartinfarct te lijden, herseninfarct, nieraandoeningen of bloedstroom in de benen.

 

EDe uitslag van elk onderzoek zal door de cardioloog uitgelegd worden zodat de patiënt de risico’s om hart- en vaatziekten te lijden goed kan begrijpen. Alle informatie, inclusief de nodige aanbevelingen, zullen opgeslagen worden in het medisch dossier en meegegeven aan de patiënt.

Vaatchirurgie binnen

De dienst voor Vaatchirurgie en Endovasculaire Chirurgie speelt een fundamentele rol in het Hart Instituut Alicante van Hospital Clínica Benidorm. Op het volgende vakgebied:

 • Aorta prothese en endoprothese.
 • Aorta implantaat.
 • Dotterbehandeling en vasculaire stent implantatie.
 • Bypass operatie.

dipticoCASTELLANO

Specialisten

 Afdeling Cardiovasculair Risico

Dr. José Ferro Mosquera

Dra. Marine Bourguet

Dra. Pilar Rey Martínez

 Afdeling Klinische Cardiologie

Dr. Fernando de la Guía Galipienso

Dr. Miguel Angel López Aranda

Dra. Laura Van Lochem

Dra. Clara Oliver Navarrete

Dr. Sam de la Fuente

Dr. Marco De Vaan

 Interventie Neuroradiologie

Dr. José Ignacio Gallego

Dr. Federico Ballenilla

Dr. Georgio Barbieri

 Hartchirurgie

Dr. Jack Ventura Català

Dr. Jesús Gómez-Plana Usero

 Neurologie

Dr. José Javier Hernández Martínez

Dra. Leticia Berenguer

Dra. Miriam Blanco

Dra. Paloma Gonzalez Belmar

 Vaatchirurgie

Dr. David Martínez Marín

 Elektrofysiologie

Dr. Aurelio Quesada

 Hemodynamica

Dr. Juan Miguel Ruíz Nodar