1. Identificering van de onderneming die uw persoonlijke gegevens opslaat

Conform de Organieke Wet 15/1999 van 13 december betreft de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), informeren wij u dat de persoonsgegevens die verzameld worden nadat deze door de gebruiker verzendt zijn, opgeslagen worden in een bestand dat aan CENTRO MEDICO SALUS BALEARES, S.L. behoord en gevestigd te Avenida Alfonso Puchades, 8 03501 Benidorm (Alicante). In overeenstemming met het Koninklijk Besluit 1720/2007 en betreft de veiligheid van de opgeslagen gegevens, heeft de onderneming de nodige technische maatregelingen aangepast.

 

 1. Gebruik van de persoonsgegevens

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL, informeert u dat de opgeslagen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerkt kunnen worden:

 1. Reageren op ontvangen e-mails of website formulieren met vragen en/of berichten.
 2. Aanvraag van afspraken beheren
 3. Aanvraag van een second opinión beheren
 4. Ontvangende suggestie of veel gestelde vragen beantwoorden
 5. Cv’s, werving- en selectieprocessen beheren omtrent vacatures
 6. Onderhoud van dossier voor commerciële acties
 7. Uitvoering van advertenties en commerciële promotie
 8. CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL bewaart en slaat tevens het IP adres op waaruit u de persoonsgegevens heeft verstrekt en naderhand gebruik van de website heeft gemaakt, evenals tijdelijke registratie ter bewijs van de hier boven vermelde toestemming, verificatie van uw gedrag en het gebruik van de diensten van CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL. Een IP adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt wanneer u op Internet surft. Het IP adres wordt tevens gebruikt om u te kunnen identificeren in een privé sessie en om algemene demografische informatie te verzamelen.
 1. Geïnformeerde toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL. informeert u, dat dit privacy beleid al de aspecten verbonden met de handeling van persoonsgegevens waar CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL. verantwoordelijk voor is inhoudt.

Zodoende, wanneer u geen commerciële relatie heeft met CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL, dient u rekening te houden met en wordt u geïnformeerd dat het verzenden van e-mails, persoonsgegevens door middel van elektronische of andere contact formulieren naar CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL, u vrijwillige, juiste, specifieke, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming geeft aan CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in bepaling “2” van dit privacy beleid worden aangegeven. Als u hier geen toestemming voor wil geven, verzend graag géén e-mails of communiceer uw persoonsgegevens niet aan CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL.

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL informeert hierover ook dat, indien u een e-mail verzendt of uw persoonsgegevens met de functies die u heeft binnen een onderneming – administratie, manager, vertegenwoordiger en/of vergelijkbare functies als contactpersoon van de onderneming – aan CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL communiceert, dit een vrijwillige, juiste, specifieke, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming is voor het verwerken van persoonsgegevens met de doeleinden die in bepaling “2” van dit privacy beleid worden aangegeven, evenals om met u te kunnen communiceren. Als u hier geen toestemming voor wil geven, verzend graag géén e-mails of communiceer uw persoonsgegevens niet aan CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL.

 1. Verzenden en opname van persoonsgegevens

Om met CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL contact op te kunnen nemen en/of informatie te ontvangen over producten en dienstverlening is het verplicht persoonsgegevens te geven. Wanneer de nodige persoonsgegevens niet vermeldt worden of u niet akkoord gaat met dit privacy beleid, is onmogelijk om u zich in te schrijven, aan te melden of informatie ontvangen over de producten en dienstverlening van CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL.

 1. Aangenomen veiligheidsmaatregelingen in verband met het gebruik van persoonsgegevens

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL informeert u dat deze onderneming, in overeenstemming met de LOPD en het Reglement van de LOPD, het Koninklijk Besluit 1720/2007, de vereiste technische en organisatorische maateregelen heeft genomen voor de veiligheid van de persoonsgegevens, het voorkomen van wijziging, verlies, gebruik of ongeautoriseerde toegang. Dit alle rekening houdend met de technologie, de aard van de verzamelde gegevens en risico’s van menselijke-, natuurlijke-, of fysieke aard. De persoonsgegevens worden opgeslagen in computerbestanden die aan de eisen van het Reglement voldoen

Tevens garandeert CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL zijn plicht voor beroepsgeheim met betrekking tot de persoonsgegevens van de Gebruikers en de verplichting om deze te bewaren.

 1. Uitoefenen van de recht op bezwaar, toegang, rechtzetting en annulering van de persoonsgegevens.

De gebruiker declareert geïnformeerd te zijn over zijn of haar recht op toegang, rechtzetting, annulering, bezwaar en verzet op ieder moment te kunnen uitoefenen door zich, in overeenstemming met de Wet 15/1999 LOPD, gratis te verrichten naar het adres Avenida Alfonso Puchades, 8 de Benidorm 03501 (Alicante) of e-mail adres hospital@clinicabenidorm.com met een toegevoegde kopie van de ID kaart of paspoort.

 1. Kwaliteit van de gegevens

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL maakt u attent dat geen enkele Gebruiker de identiteit en persoonsgegevens van iemand anders mag gebruiken tenzij er een wettelijke vertegenwoordiging voor bestaat. U dient altijd rekening te houden dat het op het contact formulier vermelde e-mail adres alleen eigen mag zijn en dat de persoonsgegevens correct, gepast, huidig, juist en exact moeten zijn. U bent aansprakelijk voor mogelijke directe en/of indirecte schade aan derden of aan CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL door het gebruik van persoonsgegevens van iemand anders o wanneer uw eigen persoonsgegevens onjuist, onvolledig, ongepast, niet huidig of vals zijn. Evenals u gebruik maakt van de persoonsgegevens van een derde partij, zal u verantwoordelijk zijn voor de plicht van informatie vermeld in bepaling 5.4. van de LOPD wanneer de persoonsgegevens niet door de geïnteresseerde verzameld zijn en/of de gevolgen door hem of haar hier niet over geïnformeerd te hebben.

 

De aangevraagde data die met een sterretje (*) vermeld zijn, moeten verplicht worden ingevuld om contact te kunnen opnemen met de Gebruiker. Het feit dat er geen toegevoegde data wordt vermeld dan de nodige, betekent nooit een verminderde kwalitatieve dienst.

 

De verzamelde data zijn geschikt voor de doeleinde waar deze voor bedoeld zijn. Ze zijn vertrouwelijk en worden nooit aan derde partijen vermeld

 1. Minderjarigen en gehandicapten

Het gebruik van de diensten van CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL is niet bestemd voor minderjarigen. Indien u jonger dan 18 jaar oud bent, vermeld uw persoonsgegevens niet.

 1. Actualisering van de gegevens

U bent de enige informatie bron van uw persoonsgegevens. Om de gegevens zo geactualiseerd mogelijk te houden in overeenstemming met de voorwaarden van de LOPD, verzoekt CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL u graag om op het vermelde adres voor het uitoefenen van de rechten op toegang, wijziging, annulering en verzet, iedere mogelijke verandering te communiceren, evenals mogelijke aftreding als vertegenwoordiger van een onderneming of derde partij om uw persoonsgegevens uit ons bestand te verwijderen

 1. Toestemming voor commercieel gebruik

In overeenstemming met de Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSI) mag CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL geen commerciële promotie of advertenties via e-mail of andere elektronische communicatie middelen verzenden tenzij deze uitdrukkelijk aangevraagd of geautoriseerd zijn door de geadresseerde en akkoord gaan met dit privacy beleid of andere overeenstemmingen om CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL toestemming te geven.

 

In het geval dat er een contractuele relatie bestaat, heeft CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL toestemming voor het verzenden van commerciële informatie betreffend zijn producten of diensten en die overeen komen met de door de cliënt aangevraagde services. U kan, nadat u uw identiteit bewezen heeft, altijd aanvragen om geen commerciële informatie meer te ontvangen door contact op te nemen met de Klanten Service van CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL.

 

Uw persoonsgegevens zullen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen in de computerbestanden van CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL. De onderneming mag deze verwerken voor commerciële doelen en promotie van de activiteiten van CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL tenzij u uw rechten van verzet van deze commerciële promoties uitoefent.

 1. Overdracht van gegevens

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL garandeert de geheimhouding van de persoonsgegevens die door u geleverd zijn en is de enige en exclusieve geadresseerde van de gegevens. De persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden met uitzondering van die door de wetgeving zijn toegestaan. Een overdracht is alleen toegestaan in het geval dat door juridische zaken derde partijen toegang nodig hebben tot de bestanden waarin de gegevens opgeslagen zijn, of wanneer de toegang noodzakelijk is voor een dienstverlening aan CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL.

 1. Wijzigingen van het privacy beleid

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL heeft het recht om dit privacy beleid te wijzigen en aanpassen aan de wettelijke of jurisprudentie nieuwe ontwikkelingen evenals aan de praktijk van de gezondheidsindustrie onder de voorwaarde de Gebruiker op voorhand te informeren.

Het ononderbroken gebruik van de diensten van CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL houdt de ratificering van het huidige document in inclusief de wijzigingen en veranderingen die hierin mochten plaatsvinden.

Onder voorwaarde van het bovenstaande, heeft CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL het recht om de diensten van CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL gedeeltelijk of in zijn geheel te mogen onderbreken of wijzigen, met of zonder kennisgeving aan de Gebruiker.