1. Identificering van de onderneming verantwoordelijk voor het bestand

In overeenstemming met de Wet 34/2002 van 11 juli inzake van de diensten van de informatie maatschappij en e-mail handel, informeren wij u over de maatschappelijke gegevens van de onderneming:

 • Maatschappelijke zetel: CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL
 • Vestiging: España
 • Telefoonnummer: 96 585 38 50
 • E-mail: hospital@clinicabenidorm.com
 • Adres: Avenida Alfonso Puchades, 8 te Benidorm 03501 (Alicante).
 • N.I.F/C.I.F.: B07060478
 • Doel: Gezondheidsdiensten
 • KVK gegevens: INGESCHREVEN in de Kamer van Koophandel van Baleares, Boekdeel 563, Boek 482 van de 3e sectie van ondernemingen, folio 145, bladnummer 12.422, eerste inschrijving.
 1. Algemene informatie

Deze algemene informatie is over het gebruik van de diensten van de website van http://www.clinicabenidorm.com eigendom van CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL. De toegang voor Internetgebruikers is gratis. Zich inschrijven of een abonnement aanvragen voor de visualisering van de site zijn niet nodig. Niettemin, dient u zich voor bepaalde diensten of producten wél inschrijven op de website. Op het moment dat u gebruik maakt van de website, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van de website van CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL evenals het privacy beleid en gebruik van persoonsgegevens. Wij adviseren u de Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen iedere keer dat u gebruik gaat maken van onze website. Het gebruik van deze dienst houdt in dat u door CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL op de hoogte is gesteld van waarschuwingen, gebruiksvoorwaarden en instructies voorzien in de Algemene Voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat.

Nadat u ingeschreven bent kan u zich op elk moment automatisch afmelden via Internet, telefonisch op nummer 96 5853850 of via email op het adres: hospital@clinicabenidorm.com zonder dat deze beslissing retroactief is.

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL behoudt zich het recht om u de toegang tot de website op elk moment en zonder waarschuwing te kunnen weigeren of terugtrekken indien u de huidige Algemene Voorwaarden ontbreekt, evenals de Particuliere Voorwaarden.

 1. Algemene voorwaarden

Over het algemeen verbindt u zich ertoe de huidige voorwaarden in overeenstemming met de wet, de vereiste gewoontes en goeder trouw correct te handelen. U maakt gebruikt van de website met als doel de belangen van de diensten die hierin worden aangeboden en zal zich onthouden de site http://www.clinicabenidorm.com over te belasten, beschadigen, of onbruikbaar maken voor CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL of derden.

In het bijzonder, en zonder dat dit uw hier bovenstaande plichten beperkt, bent u verplicht omtrent het gebruik van: http://www.clinicabenidorm.com, om:

 • Geen informatie of materiaal in of vanuit de website te introduceren, opslaan of verspreiden dat lasterlijk, smadelijk, obsceen, dreigend of xenofobisch is, dat voor geweld kan zorgen of discrimineren wegens afkomst, seks, ideologie, religie of andere redenen, dat de moraal, het samenleven, de grondrechten, publieke vrijheid, eer, intimiteit of een derde partij schade kan berokkenen, en over het algemeen, tegen de huidige algemene norm kan schenden.
 • Geen computerprogramma via de website invoegen, opslaan of verspreiden, data, virus, code, hardware- of telecommunicatie apparatuur, andere instrumenten of elektronisch toestel dat de website, diensten, apparatuur, systemen of netwerk van CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL, uw eigen of derde partijen in het algemeen, kan beschadigen, of andere stoornissen voor het normale gebruik van het systeem.
 • U dient de “Gebruikersnaam” en “Paswoord” die CENTRO MEDICO SALUS BALEARES SL tot uw beschikking heeft gesteld goed behouden. Het zijn identificering elementen die toegang geven op de verschillende diensten van de website. U moet zich behouden de toegang en gebruik daarvan niet aan derden te geven. U bent aansprakelijk voor het misbruik van de gegevens en de mogelijke schade die dit zou kunnen veroorzaken. Er wordt aanbevolen complexe en sterke paswoorden te gebruiken zodat deze niet snel achterhaald kunnen worden. Tevens, wordt er aanbevolen om voor het opstellen van de paswoord cijfers en letters te combineren. U bent aansprakelijk voor de kosten en schade als gevolg van het misbruik van de Gebruikersnaam en/of Paswoord en/of verlies daarvan.
 • Data, informatie, programma’s of elektronische documenten van CENTRO MEDICO SALUS BALARES SL of van derden niet vernietigen, wijzigen, of beschadigen.
 • U mag het gebruik van de service CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL door een andere gebruiker of vergelijkbare services van derde partijen niet belemmeren.
 • U moet zich aan de normen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, de markt en consumenten, Intellectuele Eigendom, fiscale normen, eer, intimiteit en beeld, en iemands goede naam aanhouden.
 • Het is verboden de “copyright” en andere identificeringsdata van CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL en andere eigendommen die deze site inhoudt te verwijderen, wijzigen, of manipuleren, evenals de technische apparatuur voor de bescherming van de informatie van de inhoud van de site.

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL kan op elk moment de aangeboden diensten beëindigen indien u zich niet aan de huidige voorwaarden houdt.

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen op het Portaal zonder voorafgaande kennisgeving om de inhoud of het ontwerp te actualiseren, corrigeren, wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. De inhoud van het Portaal wordt regelmatig gewijzigd. Omdat de actualisering van de informatie niet onmiddellijk gebeurt, raden wij u aan om de geldigheid en juistheid van de informatie altijd te controleren. CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL kan op elk moment, en zonder dit vooraf te melden, de huidige Algemene Voorwaarden veranderen evenals de Particuliere Voorwaarden. Deze veranderingen worden in de website vermeld zodat u hiervan op de hoogte wordt gesteld.

 1. Intellectuele en industriële Eigendom
 1. De structuur, ontwerp en vorm van presenteren van de elementen (grafieken, afbeeldingen, bestanden, logo’s, kleurencombinatie en alle elementen die beschermd dienen te worden) behoren toe aan CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL en zijn beschermd door de corresponderende rechten van Intellectuele Eigendom.

De reproductie, verspreiding, openbare communicatie, transformatie of welke soortgelijke vorm van algehele of gedeeltelijke exploitatie van de elementen             die vermeld worden in de hier bovenstaande bepaling, is uitdrukkelijk verboden. De vermelde exploitatie is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming             van CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL, en zodoende, altijd en uitdrukkelijk de rechten van Intellectuele Eigendom van CENTRO MÉDICO SALUS           BALEARES SL vermelden. Alleen de reproductie (afdrukken of downloaden) voor privé gebruik van de inhoud van de website is toegestaan.

 1. Behalve schriftelijke toestemming van CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL is het gebruik van onderscheidende tekens (merken, commerciële namen) niet toegestaan.
 1. Ontheffing van verantwoordelijkheid

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL is niet verantwoordelijk:

In het algemeen, voor misbruik van de website dat aan CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL toe behoord. De gebruikers moeten correct gebruik maken van de website volgens de hier bovenvermelde voorwaarden. CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor misbruik door de gebruiker.

Mogelijke technologische problemen. – CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL kan niet aansprakelijk worden gehouden van de storingen in de toegang tot de site die veroorzaakt zijn door falen in het elektrisch netwerk, data bereik, de server of andere vergelijkbare prestaties.

Betreft de toegang van derden tot het systeem zal CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL de nodige technische maatregelen nemen voor de bescherming van data en informatie, zonder dat het aansprakelijk kan zijn voor de toegang van derden tot de vermelde data door de veiligheidsmiddelen te hebben overtreden.

Deze website kan links tot andere website inhouden de inhoud waarvan CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL niet kan controleren. CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s waarvan het geen zeggenschap heeft, de eventuele schade op uw computersysteem (apparatuur en programma’s), documenten of bestanden die voortvloeit uit het gebruik ervan. CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL kan de betrouwbaarheid, de beschikbaarheid of de continuïteit van de werking van deze site noch de inhoud wegens technische redenen, veiligheid, controle of onderhoud van de diensten, wegens falen van de server die de inhoud opslaat of andere bemiddelaars of dienstverleners, wegens aanvallen op het computersysteem of redenen van andere aard niet controleren, en hiervoor kan CENTRO MEDICO SALUS BALEARES SL niet direct of indirect aansprakelijk zijn.

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL is niet aansprakelijk voor de falen, fouten of directe of indirecte schade die zich kunnen veroorzaken in uw computersysteem of de bestanden en documenten die daarin zijn opgeslagen, die veroorzaakt worden of afkomstig zijn van de capaciteit of kwaliteit van het computersysteem of de aanwezigheid van virussen of technologische fouten in de computer die gebruikt wordt voor het bezoeken van de website en inhoud daarvan, van de kwaliteit van de verbinding of toegang tot Internet, voor de slechte verbinding met het navigatie systeem of voor het gebruik van computer programma’s waarvan de versie niet geactualiseerd is of gebruikt wordt zonder de nodige licentie.

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL is niet aansprakelijk voor mogelijke aanspraken in verband met de rechten van intellectuele eigendom van de artikelen en afbeeldingen die in het portaal gepubliceerd worden. Desgelijks, het de nauwkeurigheid, juistheid en geldigheid van de inhoud van deze website niet kan garanderen, mochten deze eigen zijn, van derden of gelinkt naar andere websites waarvoor het niet aansprakelijk is.

CENTRO MÉDICO SALUS BALEARES SL is niet aansprakelijk voor aanspraken, inclusief de betaling van honorarium aan advocaten die voortvloeien van claims of bezwaarschriften van derden vanwege misbruik van onze gebruiksvoorwaarden, de toegang en privacy beleid of andere aanspraken door niet nakomen op de huidige wet.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil tussen CENTRO MEDICO SALUS BALEARES SL en de Gebruiker betreffende de telematische diensten uit deze website, vallen onder de Spaanse wet- en regelgeving. In het geval van geschillen tussen de partijen behoren deze tot de rechtbanken van waar de Gebruiker woonachtig is. (Spanje).

Indien de rechtbank van mening is dat een bepaling of bepalingen van deze voorwaarden tegen de wet opgaat, dan zal deze bepaling of bepalingen op nieuw geschreven worden zodat zij zo eerlijk mogelijk de intenties van de partijen omschrijft. De overige bepalingen blijven geldig en van toepassing.

 

In het geval dat één van de bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of niet van toepassing is, zullen de overige geldig en van toepassing blijven.